Premie overgangsregeling VUT 2018

In 2017 hebben we beide overgangsregelingen, die voor enkele groepen deelnemers golden, volledig afgefinancierd. Dat betekent dat alle in het vooruitzicht gestelde rechten van die overgangsregelingen zijn toegekend en afbetaald. Hiervoor hoeft dus geen premie meer betaald te worden. 

Hebt u de salarisadministratie uitbesteed aan een externe partij? Zorg er dan voor dat zij deze informatie ontvangen.