Werkgeversportaal

Het is belangrijk om wijzigingen direct door te geven. U helpt ons daarmee om goede service te bieden aan uw werknemers. Wijzigingen geeft u door via het werkgeversportaal. Wat moet u doorgeven en hoe kunt u uw werknemers informeren in de volgende situaties?

1. U neemt een nieuwe werknemer in dienst

U meldt de nieuwe werknemer binnen 4 weken aan bij ons via het werkgeversportaal. Een nieuwe werknemer moet binnen 3 maanden na indiensttreding informatie ontvangen over de pensioenregeling. U moet ervoor zorgen dat wij nieuwe werknemers op tijd kunnen informeren. Daarom is het belangrijk dat u nieuwe werknemers binnen 4 weken na indiensttreding aanmeldt. Nieuwe werknemers ontvangen dan een brief met een korte samenvatting van de pensioenregeling (laag 1 van Pensioen 1-2-3).

2. Uw werknemer wil parttime werken

Als uw werknemers meer gaan werken of minder gaan werken, bouwen zij meer of minder pensioen op. Geef het parttime percentage door via het werkgeversportaal.

3. Uw werknemer neemt (onbetaald) verlof op

Meld het aan ons als uw werknemer langdurig verlof opneemt. In principe stopt de pensioenopbouw tijdens het verlof.
Mocht de werknemer tijdens dit onbetaald verlof komen te overlijden, dan is er tijdens de eerste 18 maanden van het verlof een partnerpensioen geregeld voor de partner en een wezenpensioen voor de kinderen van de werknemer.

4. Uw werknemer raakt arbeidsongeschikt

Geef het door aan ons als uw werknemer arbeidsongeschikt raakt.
Als de werknemer voor 35% tot 80% arbeidsongeschikt is (en recht heeft op een WIAAfkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn.-uitkering), wordt de pensioenopbouw gedeeltelijk voortgezet. De premie nemen wij voor onze rekening. Bij een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer is dat 100%.
Let op: stopt uw werknemer met werken wegens arbeidsongeschiktheid? Meld de werknemer dan af als zodanig en niet als werknemer die uit dienst treedt.

In de onderstaande tabel ziet u hoeveel premie ons pensioenfonds voor uw arbeidsongeschikte werknemer betaalt, bij welk arbeidsongeschiktheidspercentage.

Arbeidsongeschiktheidspercentage

Premievrijstelling

Minder dan 35% 0%
35 tot 45% 40%
45 tot 55% 50%
55 tot 65% 60%
65 tot 80% 72,5%
Meer dan 80% 100%

5. Uw werknemer gaat uit dienst

Meld de werknemer zo snel mogelijk af bij ons. De pensioenopbouw stopt namelijk vanaf het moment dat een werknemer uit dienst gaat. U betaalt geen premie meer voor deze werknemer. Het ouderdomspensioen dat de werknemer heeft opgebouwd, blijft staan. Dat krijgt de werknemer uitgekeerd als hij met pensioen gaat.
Werknemers kunnen het pensioen ook meenemen als ze een nieuwe baan krijgen (buiten de sector) en pensioen gaan opbouwen bij een ander pensioenfonds of bij een pensioenverzekeraar.

6. Uw werknemer wil met pensioen

Bespreek de wensen en mogelijkheden met de werknemer. Wijs hem of haar op de informatie achter de link Werknemer op deze website. Daar staat alle informatie over zijn of haar pensioen.

7. Uw werknemer overlijdt

Meld bij ons dat uw werknemer is overleden. Wij zorgen ervoor dat de nabestaanden van uw werknemer een partner- en/of wezenpensioen ontvangen.