Pensioen op maat

Partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen

Heeft uw partner zelf genoeg pensioen? Of hebt u geen partner? Dan is het voor u wellicht interessant om (een deel van) het partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen voor uzelf. U kunt dit alleen doen met partnerpensioen dat u in het verleden hebt opgebouwd. Daarom kunt u deze keuze alléén maken als u: 

  • vóór 1 januari 2022 partnerpensioen hebt opgebouwd in de branches Vlakglas en Groothandel Verf, of;
  • vóór 2010 partnerpensioen hebt opgebouwd in de Houtverwerkende industrie.

Als u een partner hebt, moet hij of zij hiermee wel instemmen. Deze keuze kunt u alleen maken als u met pensioen gaat. Daarna niet meer.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u hiervoor kiest, dan ontvangt u meer ouderdomspensioen. Uw partner krijgt een lager of zelfs geen partnerpensioen als u overlijdt.

Wat moet u doen?

Geef uw keuze aan ons door. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt 3 tot 6 maanden voordat u met pensioen gaat.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u nog meer kiezen?