Hoeveel krijgt u?

Verhoging en verlaging pensioen

De kosten van levensonderhoud stijgen met de jaren. Daardoor wordt uw geld elk jaar iets minder waard. Wij proberen daarom elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt en wordt uitgedrukt in een percentage.

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat kan alleen als ons fonds er financieel goed genoeg voor staat. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw opgebouwde pensioen kan worden verhoogd. Dat is afhankelijk van onze financiële positie. Per 1 januari 2024 hebben we de pensioenen verhoogd met 0,50% voor de actieven. Deze verhoging geeft niet meteen recht op een nieuwe verhoging in de toekomst. De pensioenen voor de inactieven zijn niet verhoogd. 

Er is een verschil in de toeslagverlening voor de actieven en inactieven omdat, conform het toeslagbeleid, bij het bepalen van de toeslag naar een andere index wordt gekeken. Bij het bepalen van de toeslag per 1 januari 2024 voor de inactieven wordt gekeken naar de consumentenprijsindex (CPI) voor alle bestedingen over de periode van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023. Omdat deze index negatief was, is de toeslag per 1 januari 2024 voor de inactieven 0%. Voor het bepalen van de toeslag voor de actieve deelnemers wordt gekeken naar de CBS loonindex welke wel positief is.

Wanneer wordt uw pensioen verlaagd?

Uw pensioen wordt niet zo maar verlaagd. Dit is een laatste middel dat het pensioenfonds inzet, wanneer er niet genoeg geld is om op de lange termijn de pensioenen te kunnen betalen.

Gelukkig was het niet nodig om de pensioenen per 1 januari 2024 te verlagen. Of we de pensioenen in de toekomst moeten verlagen, weten we nu nog niet. Als we de pensioenen moeten verlagen, krijgt u hierover bericht. Wij zijn verplicht om u dit minstens een maand voordat een verlaging ingaat, te laten weten.

Een verlaging van de pensioenen van de sector Vlakglas en Groothandel Verf heeft voor het laatst plaatsgevonden in april 2014, toen zijn de opgebouwde pensioenen met 1,3% verlaagd. In april 2013 zijn de opgebouwde pensioenen verlaagd met 5,6%.

Een verlaging van de pensioenen van de sector Hout en Jachtbouw heeft voor het laatst plaatsgevonden op 31 maart 2022. Deze verlaging was nodig om de overdracht van de pensioenen mogelijk te maken. We verlaagden de opgebouwde pensioenen per 31 maart 2022 met 3,7%.

Sector Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- of het Glazeniersbedrijf

Over het jaar:

Verhoging/verlaging:

Dat is per:

De prijzen stegen toen met:*

De lonen stegen toen met:*

2023:

0,50% (actieven)
0,00% (inactieven)

1 januari 2024

n.t.b.

n.t.b.

2022:

3,20%

1 januari 2023

17,16%

3,20%

2021:

0,00%

1 januari 2022

1,48%

2,00%

2020:

0,00%

1 januari 2021

2,06%

2,00%

2019: 

0,00%

1 januari 2020

2,31%

3,79%

*Deze cijfers zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.

Hier staat een overzicht van de afgelopen 10 jaar.

Sector Houtverwerkende industrie en Jachtbouw

Over het jaar:

Verhoging/verlaging:

Dat is per:

De prijzen stegen toen met:*

De lonen stegen toen met:*

2023

0,50% (actieven)
0,00% (inactieven)

1 januari 2024

n.t.b.

n.t.b.

2022: 

2022: 

3,20%

-3,70%**

1 januari 2023

31 maart 2022

17,16%

3,20%

2021:

0,00%

1 januari 2022

1,48%

2,00%

2020:

0,00%

1 januari 2021

2,06%

2,00%

2019:

0,00%

1 januari 2020

2,31%

3,79%

*Deze cijfers zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.
**Deze verlaging was nodig vanwege de aansluiting van BPF PHJ bij BPFV.

De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS. De percentages voor het stijgen van de prijzen waren in het verleden in de sectoren Vlakglas en Groothandel Verf anders dan in de sectoren Houtverwerkende industrie en Jachtbouw. Dit komt omdat het meetmoment anders was. In de sectoren Vlakglas en Groothandel Verf werd gekeken naar het stijgen van de prijzen in de periode eind juli tot eind juli. In de sectoren Houtverwerkende industrie en Jachtbouw werd gekeken naar het stijgen van de prijzen in de periode 1 oktober tot 1 oktober.

Vanaf 1 april 2022 kijken we voor het stijgen van de prijzen in alle sectoren naar dezelfde periode, namelijk van 1 oktober van het laatste verstreken jaar ten opzichte van 1 oktober van het daaraan voorafgaande jaar.

Hoeveel pensioen krijgt u?

Ga naar de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor u is geregeld bij ons fonds.