Hoeveel krijgt u?

Verhoging en verlaging pensioen

De kosten van levensonderhoud stijgen met de jaren. Daardoor wordt uw geld elk jaar iets minder waard. Wij proberen daarom elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt en wordt uitgedrukt in een percentage.

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat kan alleen als ons fonds er financieel goed genoeg voor staat. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw opgebouwde pensioen kan worden verhoogd. Op dit moment is onze financiële positie niet goed. Wij verwachten daarom niet dat wij uw pensioen de komende jaren kunnen verhogen.

Een eventuele verhoging geeft niet meteen recht op een nieuwe verhoging in de toekomst. 

Wanneer wordt uw pensioen verlaagd?

Uw pensioen wordt niet zo maar verlaagd. Dit is een laatste middel dat het pensioenfonds inzet, wanneer er niet genoeg geld is om op de lange termijn de pensioenen te kunnen betalen.

Ons fonds staat er financieel gezien niet goed voor. Gelukkig was het niet nodig om de pensioenen per 1 januari 2021 te verlagen. Of we de pensioenen in de toekomst moeten verlagen, weten we nu nog niet. Als we de pensioenen moeten verlagen, krijgt u hierover bericht. Wij zijn verplicht om u dit minstens een maand voordat een verlaging ingaat, te laten weten.

Een verlaging van de pensioenen heeft voor het laatst plaatsgevonden in april 2014, toen zijn de opgebouwde pensioenen met 1,3% verlaagd. In april 2013 zijn de opgebouwde pensioenen verlaagd met 5,6%.

De ontwikkeling van uw opgebouwde pensioen in de afgelopen jaren

De verhoging of verlaging van uw opgebouwde pensioen verschilt van jaar tot jaar. Onze financiële positie is al langere tijd niet goed genoeg voor een verhoging. Wij hebben uw pensioen de afgelopen jaren niet kunnen verhogen:

Over het jaar:

Dat is per:

De prijzen stegen toen met:

De lonen stegen toen met*

2020: 0,00% 

1 januari 2021

2,06%

2,00%

2019: 0,00%

1 januari 2020

2,31%

3,75%***

2018: 0,00%

1 januari 2019

1,37%

1,0%

2017: 0,00%

1 januari 2018

0,87%

2,5%**

2016: 0,00%

1 januari 2017

0,52%

0%

2015: 0,00%

1 januari 2016

0,73% 

0%

2014: 0,00% 

1 januari 2015

1,61%

0%

2013: -1,30%

1 april 2014

1,68%

0%

2012: -5,60%

1 april 2013

2,10 %

0%

* Deze cijfers gelden voor de cao die van toepassing is op de sector Vlakglas. Mogelijk geldt voor u een andere cao. De indexatie-ambitie geldt echter voor alle deelnemers.
** Dit betreft 1,5% per 1 april 2017 en 1% per 1 september 2017.
*** Dit betreft 2% per 1 maart 2019 en 1,75% per 1 september 2019. 

Hier staat een overzicht van de afgelopen 10 jaar

Hoeveel pensioen krijgt u?

Ga naar de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor u is geregeld bij ons fonds.