Verandert uw situatie?

Overlijden

Als u overlijdt, kunnen uw partner en/of kinderen recht hebben op een uitkering van het pensioenfonds.

Moet er iets worden doorgegeven?

Als u in Nederland woont, is dat niet nodig. Mocht u overlijden, dan geeft de gemeente dat aan ons door. Woont u in het buitenland wanneer u overlijdt, dan moeten uw nabestaanden uw overlijden bij ons melden. Zij doen dat door een brief of een e-mail te sturen.

Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Uw partner kan recht hebben op partnerpensioen. Uw kinderen kunnen recht hebben op wezenpensioen. Een (eventuele) ex-partner kan recht hebben op een deel van het partnerpensioen en/ of het ouderdomspensioen.

Uw partner en kinderen kunnen verder recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (ANWUitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden.) van de overheid. De voorwaarden vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.

Tijdelijk nabestaandenpensioen

Verder komt uw partner tot de AOW-leeftijd mogelijk in aanmerking voor een tijdelijk nabestaandenpensioen van ons pensioenfonds. Dit tijdelijk nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd tot de AOW-gerechtigde leeftijd van de nabestaande. Uw partner moet dit tijdelijk nabestaandenpensioen zelf aanvragen.

Hoeveel krijgen uw nabestaanden?

Het bedrag aan partner- en wezenpensioen staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van ons. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.

Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van het totale nabestaandenpensioen dat u tijdens uw hele loopbaan hebt opgebouwd.