Verandert uw situatie?

Stoppen met werken

U bent nog niet met pensioen en stopt met werken. Dat heeft altijd gevolgen voor uw pensioen. U bouwt minder of geen pensioen meer op.

U gaat uit dienst

Als u uit dienst gaat, bouwt u in principe geen pensioen meer op bij ons. Het pensioen dat u hebt opgebouwd, blijft voor u staan. Overlijdt u? Dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Uw kinderen hebben in elk geval tot hun 21e recht op wezenpensioen.

Overlijdt u terwijl u nog aan het werk ben in onze branche? Dan heeft uw partner recht op het volledige partnerpensioen. Overlijdt u terwijl u niet meer werkt in onze branche, dan krijgt uw partner alleen het partnerpensioen dat u tot en met 31 december 2021 hebt opgebouwd. Het verzekerde deel is immers verdwenen, maar de rest is blijven staan. Bent u na 1 januari 2022 in dienst gekomen? Dan is er geen partnerpensioen opgebouwd.

Wat kunt u doen?

Als u uit dienst gaat, ontvangt u een informatieset van ons. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij ons en een keuzeformulier.

Als u uit dienst gaat kunt u ervoor kiezen om pensioen voor uzelf om te zetten in pensioen voor uw partner. Uw partner krijgt dan meer pensioen als u overlijdt. Voor uzelf is er minder pensioen. Laat u hierover eventueel adviseren door een financieel adviseur.

Voortaan krijgt u elke 5 jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden van ons tegoed hebben. Online is elk jaar voor u een actueel pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kunt u downloaden in Mijn Pensioencijfers, de beveiligde omgeving van deze website. 

Wat kunt u verder doen?

Als u een nieuwe baan vindt, gaat u waarschijnlijk ook weer pensioen opbouwen. U kunt dan het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd, meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. Vraag dit zo snel mogelijk aan nadat u bij uw nieuwe werkgever bent begonnen. U moet deze aanvraag indienen bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.

Klein pensioen?

Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 520,35 (2022) bruto per jaar? Dan dragen wij het ouderdomspensioen bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, automatisch over zodra u weer pensioen gaat opbouwen bij een nieuw pensioenfonds of verzekeraar. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Elk jaar nadat u uit dienst bent gegaan, kijken we of u ergens anders pensioen opbouwt:

  • Als dat zo is, dragen wij uw pensioen over. Daar hoeft u niets voor te doen. U ontvangt van ons fonds een brief zodra wij uw pensioen overdragen. Uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen u erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.

  • Als u geen pensioen opbouwt via een nieuwe baan, blijft uw pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of uw situatie is veranderd.

  • Dat doen we vijf jaar lang. Ons fonds stuurt u na die periode een brief om het pensioen in één keer aan u uit te betalen.