Verandert uw situatie?

Stoppen met werken

U bent nog niet met pensioen en stopt met werken. Dat heeft altijd gevolgen voor uw pensioen. U bouwt minder of geen pensioen meer op.

U gaat uit dienst

Als u uit dienst gaat, bouwt u in principe geen pensioen meer op bij ons. Het pensioen dat u hebt opgebouwd, blijft voor u staan. Overlijdt u? Dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Uw kinderen kunnen recht hebben op wezenpensioen.

Partnerpensioen op risicobasis

Het partnerpensioen is bij ons pensioenfonds op risicobasis verzekerd. Zolang u werkt in onze branche, bent u verzekerd voor het partnerpensioen. Als u overlijdt terwijl u werkt in onze branche, regelen wij dus een pensioen voor uw partner. Stopt u met werken in onze branche, of gaat u met pensioen? Dan vervalt uw verzekering voor het partnerpensioen bij ons fonds.

Als u uit dienst gaat of met pensioen gaat, kunt u ervoor kiezen om pensioen van uzelf in te ruilen in meer pensioen voor uw partner.

Wezenpensioen vervalt als u uit dienst gaat

Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen als u overlijdt terwijl u werkzaam bent in de branche. Overlijdt u nadat u gestopt bent met werken in de branche, dan vervalt het recht op wezenpensioen.

Werkte u vóór 1 januari 2022 in de branches Vlakglas of Groothandel Verf?

Dan hebt u ook partner- en wezenpensioen opgebouwd. Dit pensioen raakt u niet meer kwijt. Ook niet nu u uit dienst gaat. Uw partner en eventuele kinderen krijgten dit altijd als u overlijdt.

Werkte u vóór 2010 al in de houtverwerkende industrie?

Dan hebt u misschien ook partnerpensioen opgebouwd. U ziet dit op uw pensioenoverzicht. Dit pensioen raakt u niet meer kwijt. Ook niet nu u uit dienst gaat. Uw partner krijgt dit altijd als u overlijdt.

Wat kunt u doen?

Als u uit dienst gaat, ontvangt u een informatiepakket van ons. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij ons en een keuzeformulier.

Als u uit dienst gaat kunt u ervoor kiezen om pensioen voor uzelf om te zetten in pensioen voor uw partner. Uw partner krijgt dan (meer) pensioen als u overlijdt. Voor uzelf is er minder pensioen. Laat u hierover eventueel adviseren door een financieel adviseur. Wij kunnen u hierover niet adviseren.

Voortaan krijgt u elke 5 jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden van ons tegoed hebben. Online is elk jaar voor u een actueel pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kunt u downloaden in Mijn Pensioencijfers, de beveiligde omgeving van deze website. 

Wat kunt u verder doen?

Als u een nieuwe baan vindt, gaat u waarschijnlijk ook weer pensioen opbouwen. U kunt het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd laten staan, maar u kunt dit opgebouwde pensioen ook meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. Vraag dit zo snel mogelijk aan nadat u bij uw nieuwe werkgever bent begonnen. U moet deze aanvraag indienen bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.

Klein pensioen?

Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 592,51 (2024) bruto per jaar? Dan dragen wij het ouderdomspensioen bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, automatisch over zodra u weer pensioen gaat opbouwen bij een nieuw pensioenfonds of verzekeraar. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Elk jaar nadat u uit dienst bent gegaan, kijken we of u ergens anders pensioen opbouwt:

  • Als dat zo is, dragen wij uw pensioen over. Daar hoeft u niets voor te doen. U ontvangt van ons fonds een brief zodra wij uw pensioen overdragen. Uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen u erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.

  • Als u geen pensioen opbouwt via een nieuwe baan, blijft uw pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of uw situatie is veranderd.

  • Dat doen we vijf jaar lang. Ons fonds stuurt u na die periode een brief om u te informeren dat ons fonds het pensioen in één keer aan u mag uitbetalen.