Soorten pensioen

Wezenpensioen

Wij regelen een uitkering voor uw kinderen als u komt te overlijden terwijl u werkzaam bent in de branche. Dit noemen we ook wel wezenpensioen. Uw kinderen ontvangen dit pensioen tot 21 jaar. Met kinderen bedoelen we uw eigen kind(eren) of stief- en pleegkind(eren) en geadopteerde kinderen die door u als eigen kinderen worden opgevoed.

In sommige gevallen kan uw kind tot 27 jaar wezenpensioen krijgen, bijvoorbeeld als uw kind:

  • naar school gaat
  • studiefinanciering krijgt
  • als gevolg van een handicap volledig arbeidsongeschikt is

Stopt u met werken in onze branche, of gaat u met pensioen? Dan vervalt het wezenpensioen bij ons fonds. Uw kinderen krijgen dan alleen het wezenpensioen dat tot en met 31 december 2021 is opgebouwd.

Hoogte

Het wezenpensioen bedraagt 14% van het ouderdomspensioen. Als beide ouders overleden zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Ieder kind krijgt dan 28% van het ouderdomspensioen.

Aanvulling op het wezenpensioen

In sommige gevallen komen kinderen in aanmerking voor een aanvulling op het wezenpensioen. Dit is de Anw-uitkering van de overheid. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl.

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er is geregeld voor uw kinderen.

Andere soorten pensioen

Voor u

voor uw (ex-) partner

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Excedentregeling Tijdelijk nabestaandenpensioen