Nieuws

Doorwerken na uw AOW-leeftijd?

Op dit moment werken 180.000 Nederlanders door na hun AOW-leeftijd. Dat is bijna 3 keer zoveel als 15 jaar geleden. Dit blijkt uit onderzoek van het TNO en ROA.

Het gaat om:

  • mensen die het geld goed kunnen gebruiken, en
  • mensen die nog steeds voldoening halen uit hun werk, actief willen blijven en sociale contacten willen behouden.

Wilt u ook doorwerken na uw AOW-leeftijd?

Houd rekening met deze 5 zaken

1. Uw pensioenopbouw bij het pensioenfonds stopt na uw 67ste  

Werkt u door na uw AOW-leeftijd? Dan bouwt u over uw salaris bij ons fonds geen pensioen meer op na 67 jaar. Soms zijn er nog andere mogelijkheden om pensioen op te blijven bouwen zolang u werkt. Bespreek dit met uw werkgever of financieel adviseur.

2. U kunt kiezen wanneer u uw pensioen van ons pensioenfonds wilt ontvangen

Uw AOW gaat in vanaf een bepaalde leeftijd. Die datum staat 5 jaar van tevoren vast. Of u dat nu wilt of niet: vanaf dat moment krijgt u AOW uitbetaald. De ingangsdatum van het aanvullende pensioen dat u opbouwt via uw werk staat niet vast. U kunt zelf kiezen vanaf wanneer u dat pensioen wilt ontvangen. Dat kan tegelijk zijn met uw AOW, maar ook eerder of later.

Als u blijft werken na uw AOW-leeftijd, is het voor u wellicht interessant om uw pensioen uit te stellen. Dat kan bij ons fonds tot maximaal 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Uw pensioen wordt dan hoger. Het pensioen gaat namelijk later in, dus de uitkering wordt naar verwachting over een kortere periode uitbetaald. Hierdoor valt het bedrag per maand hoger uit. 

3. U krijgt minder lang loon doorbetaald als u ziek wordt

Bent u nog in dienst na uw AOW-leeftijd en wordt u ziek? Dan hebt u maximaal 13 weken recht op loondoorbetaling. Vóór uw AOW-leeftijd is die termijn 2 jaar.

4. U ontvangt geen WW-uitkering als u wordt ontslagen

Bent u nog in dienst na uw AOW-leeftijd en wordt u ontslagen? Dan hebt u geen recht op een WW-uitkering of een transitievergoeding.

5. U betaalt minder belasting over uw salaris

Als AOW’er betaalt u minder belasting over uw salaris. U betaalt over de eerste pakweg € 20.000,- bijna de helft minder belasting (18,75% in plaats van 36,65%). Ook over salaris boven dat bedrag betaalt u minder belasting dan een werknemer die nog geen AOW ontvangt. Daardoor houdt u na uw AOW-leeftijd netto meer over van het salaris dan vóór uw AOW-leeftijd.
Werkt u door én ontvangt u pensioen van een pensioenfonds of verzekeraar? Dan betaalt u al snel te weinig belasting. Dit kunt u voorkomen door een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan te vragen bij de Belastingdienst.

Meer informatie

Als u langer wilt doorwerken, moet u hierover afspraken maken met uw werkgever. Het arbeidscontract moet mogelijk aangepast worden. Uw werkgever geeft deze afspraken aan ons door.

Enkele maanden voordat u 67 jaar wordt, ontvangt u van ons fonds een brief om uw pensioen in te laten gaan. Als uw AOW leeftijd eerder ingaat en u wilt uw pensioen dan ook al laten ingaan, dan verzoeken wij u zelf contact met ons op te nemen. U kunt ons dan verzoeken om de ingang van uw pensioen te vervroegen

Hebt u vragen hierover? Neem dan contact op met ons fonds. Onze medewerkers helpen u graag.