Nieuws

Uw Uniform Pensioenoverzicht komt eraan

Eind mei ontvangt u uw jaarlijks persoonlijk pensioenoverzicht, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierin staat de actuele stand van zaken van uw pensioen bij ons fonds. Het UPO dat u dit jaar ontvangt gaat uit van uw situatie op 31 december 2018.

Wat moet u doen?

Bekijk het UPO goed. Controleer bijvoorbeeld of de juiste partner op het overzicht staat. Zijn de bedragen in lijn met vorig jaar? Bent u gescheiden en is dit voor 1 januari verwerkt? Dan moeten de bedragen op het UPO ook hierop aangepast zijn.

Wat is er anders dit jaar?

Alle pensioenfondsen gebruiken in Nederland één model. Zo kunt u het pensioen bij ons fonds goed vergelijken met het pensioen dat u misschien bij een ander pensioenfonds of verzekeraar hebt opgebouwd via eerdere werkgevers. Dit UPO-model is aangepast. Nieuw dit jaar:

  • het premiepercentage dat u en uw werkgever betalen voor uw pensioen. Hoeveel euro u betaalt, ziet u elke maand op uw salarisstrook;
  • het pensioen dat u kunt bereiken:
  1. als uw situatie niet verandert (privé en werk), en
  2. als de situatie van het pensioenfonds niet verandert, en
  3. als u tot de standaard pensioendatum in onze pensioenregeling (67 jaar) bij ons fonds blijft.

Straks: drie scenario’s

De kans is natuurlijk erg klein dat er tussen nu en uw pensioendatum niets meer verandert. Daarom wordt dit ‘te bereiken pensioen’-bedrag volgend jaar vervangen door drie bedragen, zodat u een beter beeld krijgt van uw pensioen als het met de economie beter of slechter gaat dan verwacht.

Deze scenario’s ziet u eind dit jaar al op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze website kunt u ook een overzicht downloaden van uw totale pensioen via verschillende werkgevers en de AOW die u straks krijgt van de overheid. U kunt ook samen met uw partner inloggen om uw gezamenlijke pensioeninkomen te checken.

Vanaf nu ook elk jaar UPO online voor oud-werknemers

Bouwt u geen pensioen meer op bij ons fonds? Dan verschijnt vanaf dit jaar ook voor u elk jaar een UPO. Dit kunt u dit najaar downloaden als u inlogt in het deelnemersportaal (vanaf september beschikbaar). Wij sturen u het UPO eens per 5 jaar per post.

Meer informatie

Veel gestelde vragen over het UPO vindt u hier. Hebt u nog vragen? Neem contact op. Onze medewerkers helpen u graag.