Nieuws

Er valt veel te kiezen als u met pensioen gaat!

Het kiezen van het moment waarop uw pensioen ingaat is eigenlijk uw eerste keuze. Bij ons fonds is de standaard pensioenleeftijd 67 jaar. Maar dat wil niet zeggen dat u op dat moment met pensioen moet. Want u kunt uw pensioen ook:

  • • tegelijk met uw AOW laten ingaan
  • vóór uw 67ste laten ingaan
  • ná uw 67ste laten ingaan.

Maak uw pensioen op maat

Het moment waarop u met pensioen gaat is natuurlijk een belangrijke keuze. Daarna kunt u uw pensioen verder op maat maken. Zo kunt u bij ons fonds:

  • in deeltijd met pensioen
    • u gaat dan bijvoorbeeld 3 dagen met pensioen en blijft 2 dagen per week werken
  • eerst meer pensioen krijgen, daarna minder (‘hoog-laag’)
  • eerst minder pensioen krijgen, daarna meer (‘laag-hoog’)
  • partnerpensioen helemaal of gedeeltelijk inruilen voor extra ouderdomspensioen
  • ouderdomspensioen gedeeltelijk inruilen voor extra partnerpensioen

Op onze website staat nog veel meer informatie over deze keuzemogelijkheden.

Vanaf 1 januari 2023 komt daar waarschijnlijk een extra keuze bij: wel of niet een bedrag ineens opnemen als u met pensioen gaat. Deze keuze kunt u dan niet combineren met ‘hoog-laag’ of ‘laag-hoog’. Het is nog niet helemaal zeker wanneer de wet die dit regelt ingaat. Zodra de details bekend zijn, informeren we u daarover.

Wat kunt u doen?

Bedenk alvast welke keuzes u misschien wilt maken. Hebt u een partner? Bespreek dat dan ook met hem/haar. Zeker als u het partnerpensioen (gedeeltelijk) wilt inruilen. Want daar moet uw partner het wel mee eens zijn.

Ga daarna naar onze pensioenplanner. Daar ziet u precies wat de (financiële) gevolgen zijn van uw keuzes. Misschien kan er meer dan u denkt!

Meer weten?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.