Nieuws

Goede response bij enquête contractkeuze

Er komt een nieuw pensioenstelsel aan. In dat stelsel hebben de CAO-partijen (werknemers en werkgevers), geadviseerd door het pensioenfonds, de mogelijkheid om te kiezen welk soort pensioencontract het beste past. De afgelopen periode heeft het pensioenfonds namens CAO-partijen een enquête gehouden om te peilen waar jullie voorkeur ligt bij die keuze. Daarbij hebben bijna 3100 (ex)deelnemers de enquête ingevuld. Dank allen daarvoor!  

Twee keuzes voor de toekomst

Zoals in de enquête aangegeven zijn er in het nieuwe pensioenstelsel twee opties waaruit gekozen kan worden.

  • Een pensioenregeling met individuele keuzevrijheid als het gaat om beleggingen maar ook bij welke partij je wil dat het pensioen te zijner tijd wordt uitgekeerd.
  • In de andere pensioenregeling ligt de nadruk op gezamenlijk beleggen en solidariteit doordat mee- en tegenvallers met elkaar gedeeld kunnen worden.

Door middel van de enquêtevragen proberen CAO-partijen te achterhalen wat voor deelnemers, oud-deelnemers en gepensioneerden het belangrijkste is in de nieuwe pensioenregeling: individuele keuzevrijheid of toch juist meer collectiviteit en solidariteit.

  Belangrijkste uitkomsten

  • Ongeveer twee derde van de mensen die hebben meegedaan aan de enquête geeft aan dat zij graag ontzorgd wil worden. Zij hebben minder behoefte aan keuzevrijheid voor wat betreft hun beleggingen en verwachten dat het pensioenfonds voor hen de juiste keuzes maakt. Een kleinere groep van met name jongeren en deelnemers met een hoger salaris hebben die behoefte meer.  
  • In de nieuwe pensioenregeling moeten we een wettelijke reserve vormen om tegenvallers op te vangen. Uit de enquête blijkt dat er een meerderheid is die voorstelt om de reserve te vullen uit een combinatie van een deel van de premie en het rendement. Dit neigt wat meer naar een solidaire oplossing waar de nadruk ligt op het gezamenlijk opvangen van mee- en tegenvallers. 

CAO-partijen aan zet

Naar verwachting zal de nieuwe pensioenwet pas begin 2023 in de Eerste Kamer worden aangenomen. Daarna, maar waarschijnlijk al vóór de zomer van 2023, zullen de CAO-partijen een voorlopige keuze voor het type pensioenregeling maken. Deze keuze is aan hen en niet aan het pensioenfonds. De uitkomsten van deze enquête zijn daarbij zeer nuttig. Na deze keuze kan de pensioenregeling verder worden uitgewerkt. Het streven van alle partijen is om per 1 januari 2026 over te stappen naar de nieuwe pensioenregeling.

Wij zullen u de komende maanden verder op de hoogte houden van de ontwikkelingen.