Nieuws

Zoektocht naar nieuw bestuurslid pensioengerechtigden gaat verder

Voor onze zoektocht naar een nieuw bestuurslid namens de pensioengerechtigden hebben wij in juli een oproep gedaan aan pensioengerechtigden om zich kandidaat te stellen voor deze functie. Deze oproep heeft geen geschikte kandidaten opgeleverd.

Kandidaten konden zich tot 15 augustus aanmelden. Helaas hebben  zich geen kandidaten aangemeld die aantoonbaar aan de vereisten voldoen voor de functie van pensioenfondsbestuurder .   Hierdoor komen er geen verkiezingen en zal het fonds nu zelf op zoek gaan naar passende kandidaten voor de vacature van pensioengerechtigden in het bestuur. Uiteraard houden we u op de hoogte van de vorderingen in de zoektocht naar een geschikte kandidaat.