Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 1

ouderdomspensioen_67.png Gaat u met pensioen? Dan ontvangt u ouderdomspensioen als u 67 jaar wordt.  arbeidsongeschiktheidspensioen.png

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan blijft u (gedeeltelijk) pensioen opbouwen, maar u betaalt dan zelf geen premie meer.

partner_en_wezenpensioen_opbouw.png

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner
partnerpensioen en krijgen uw kinderen
wezenpensioen als u overlijdt wanneer u nog
steeds bij deze werkgever werkt.