Pensioenfonds PHJ sluit aan bij BPFV

Antwoorden op veelgestelde vragen

Terug naar het overzicht
 • Waarom sluiten de deelnemers en werkgevers van PHJ bij ons aan?

  PHJ kijkt al langer naar het overdragen van de pensioenen naar een andere partij. PHJ is een relatief klein fonds. Dat maakt het voor PHJ lastig om te blijven voldoen aan de steeds strengere eisen van de toezichthouders. Daarnaast zijn de kosten bij een klein fonds relatief hoog. Geld dat besteed wordt aan kosten, komt niet in de pensioenpot van de deelnemers terecht. PHJ wil het pensioen van de deelnemers voor de toekomst veilig stellen. Als PHJ de pensioenen aan ons overdraagt, ontstaat er een groet fonds met meer deelnemers. De kosten kunnen dan over meer deelnemer worden verdeeld.

  Voor ons is het om diezelfde reden ook gunstig als we groter worden. Als we onze kosten over meer deelnemers kunnen verdelen, blijft er meer geld over voor uw pensioen.

 • Helpt het BPFV dat de deelnemers van PHJ aansluiten?

  Ja, dat helpt. Veel kosten die wij maken, maakt PHJ ook. Als de deelnemers van PHJ bij ons aansluiten, worden wij een groter pensioenfonds. Dus kunnen we de kosten over meer mensen verdelen. In verhouding gaan de kosten dan omlaag.

 • Wat verandert er aan mijn pensioen?

  Werknemers- en werkgeversorganisaties uit de sector besluiten elk jaar over onze pensioenregeling. Op dit moment overleggen ze over de pensioenregeling voor 2022. Als er iets verandert, informeren we u daarover.

 • PHJ staat er financieel minder goed voor. Is aansluiten wel eerlijk?

  Het klopt dat BPFV er financieel beter voor staat dan PHJ. Daarom moet PHJ de pensioenen van de deelnemers verlagen om bij ons fonds te kunnen aansluiten.

  De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan hoeveel geld er in kas is voor elke euro die als pensioen aan de mensen is toegezegd. Stel, onze dekkingsgraad 100%. Dat wil zeggen dat we voor elke 100 euro toegezegd pensioen, 100 euro in kas hebben. Stel de dekkingsgraad van PHJ is 90%. Dan wil dat zeggen dat PHJ voor elke 100 euro toegezegd pensioen, 90 euro in kas heeft. Per 100 euro pensioen heeft PHJ dan dus 10 euro minder in kas dan wij.

  Je zou kunnen zeggen dat onze deelnemers rijker zijn dan de deelnemers van PHJ. Als je de pensioenvermogens gewoon bij elkaar zou voegen, dan wordt de dekkingsgraad voor de mensen bij PHJ hoger en voor onze deelnemers lager. Onze deelnemers zouden dan nadeel hebben bij de aansluiting. Dat mag niet volgens de regels en dat willen we natuurlijk niet. Daarom verlaagt PHJ de pensioenen van hun deelnemers. Zo wordt de dekkingsgraad precies gelijk aan die van ons fonds. Dan kunnen we de pensioenvermogens wel samenvoegen, zonder dat onze deelnemers daar nadeel van hebben.

 • We gaan minder kosten maken. Gaan de pensioenen bij BPFV nu omhoog?

  Nee, dat is niet zo. We mogen de pensioenen pas verhogen als we er financieel goed genoeg voor staan. Dat is nu niet het geval, ook niet als de deelnemers van PHJ aansluiten. We verwachten wel we door de aansluiting van PHJ minder kosten gaan maken, waardoor onze dekkingsgraad op termijn hopelijk weer iets zal stijgen.

 • Heeft deze aansluiting al te maken met het nieuwe pensioenstelsel?

  Indirect wel, omdat de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel veel kosten met zich mee brengt. Ook hiervoor geldt: met hoe meer deelnemers we zijn, hoe beter we die kosten kunnen verdelen. In verhouding gaan de kosten dan omlaag en blijft er meer geld over voor uw pensioen.