Pensioenfonds PHJ sluit aan bij BPFV

Antwoorden op veelgestelde vragen

Terug naar het overzicht
 • Waarom sluiten de deelnemers en werkgevers van PHJ bij ons aan?

  PHJ kijkt al langer naar het overdragen van de pensioenen naar een andere partij. PHJ is een relatief klein fonds. Dat maakt het voor PHJ lastig om te blijven voldoen aan de steeds strengere eisen van de toezichthouders. Daarnaast zijn de kosten bij een klein fonds relatief hoog. Geld dat besteed wordt aan kosten, komt niet in de pensioenpot van de deelnemers terecht. PHJ wil het pensioen van de deelnemers voor de toekomst veilig stellen. Als PHJ de pensioenen aan ons overdraagt, ontstaat er een groet fonds met meer deelnemers. De kosten kunnen dan over meer deelnemer worden verdeeld.

  Voor ons is het om diezelfde reden ook gunstig als we groter worden. Als we onze kosten over meer deelnemers kunnen verdelen, blijft er meer geld over voor uw pensioen.

 • Helpt het BPFV dat de deelnemers van PHJ aansluiten?

  Ja, dat helpt. Veel kosten die wij maken, maakt PHJ ook. Als de deelnemers van PHJ bij ons aansluiten, worden wij een groter pensioenfonds. Dus kunnen we de kosten over meer mensen verdelen. In verhouding gaan de kosten dan omlaag.

 • Wat merkt u van de aansluiting?

  U merkt niets van de aansluiting van PHJ. Alles loopt door zoals u dat van ons gewend bent. We gaan onze website wel uitbreiden met informatie voor de deelnemers en werkgevers van PHJ.

 • PHJ staat er financieel minder goed voor. Is aansluiten wel eerlijk?

  Het klopt dat BPFV er financieel beter voor staat dan PHJ. Daarom moet PHJ de pensioenen van de deelnemers verlagen om bij ons fonds te kunnen aansluiten.

  De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan hoeveel geld er in kas is voor elke euro die als pensioen aan de mensen is toegezegd. Stel, onze dekkingsgraad 100%. Dat wil zeggen dat we voor elke 100 euro toegezegd pensioen, 100 euro in kas hebben. Stel de dekkingsgraad van PHJ is 90%. Dan wil dat zeggen dat PHJ voor elke 100 euro toegezegd pensioen, 90 euro in kas heeft. Per 100 euro pensioen heeft PHJ dan dus 10 euro minder in kas dan wij.

  Je zou kunnen zeggen dat onze deelnemers rijker zijn dan de deelnemers van PHJ. Als je de pensioenvermogens gewoon bij elkaar zou voegen, dan wordt de dekkingsgraad voor de mensen bij PHJ hoger en voor onze deelnemers lager. Onze deelnemers zouden dan nadeel hebben bij de aansluiting. Dat mag niet volgens de regels en dat willen we natuurlijk niet. Daarom verlaagt PHJ de pensioenen van hun deelnemers. Zo wordt de dekkingsgraad precies gelijk aan die van ons fonds. Dan kunnen we de pensioenvermogens wel samenvoegen, zonder dat onze deelnemers daar nadeel van hebben.

 • We gaan minder kosten maken. Gaan de pensioenen bij BPFV nu omhoog?

  Nee, dat is niet zo. We mogen de pensioenen pas verhogen als we er financieel goed genoeg voor staan. Dat is nu niet het geval, ook niet als de deelnemers van PHJ aansluiten. We hopen wel dat onze financiële positie door de aansluiting van PHJ in de toekomst verder verbetert.

 • Waarom is er een verschil in kerncijfers tussen de verschillende branches?

  Werkgevers- en werknemersorganisaties uit de branche (sociale partners) maken afspraken over de pensioenregeling. Deze afspraken worden samengevat in kerncijfers. Nu BPFV en voormalig PHJ samen één fonds zijn, hebben we te maken met meer branches. Sociale partner uit de sectoren Vlakglas en Groothandel Verf hebben afspraken gemaakt voor de pensioenregeling voor de werkgevers en deelnemers uit deze sectoren. Sociale partner uit de sectoren Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw hebben de afspraken gemaakt voor de pensioenregeling voor hun werkgevers en deelnemers.

 • Heeft deze aansluiting al te maken met het nieuwe pensioenstelsel?

  Indirect wel, omdat de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel veel kosten met zich mee brengt. Ook hiervoor geldt: met hoe meer deelnemers we zijn, hoe beter we die kosten kunnen verdelen. In verhouding gaan de kosten dan omlaag en blijft er meer geld over voor uw pensioen.

 • Vanaf wanneer start de pensioenopbouw en het betalen van de premie bij nieuwe werknemers?

  Een deelnemer bouwt pensioen op vanaf de 1e dag van de maand waarin hij/zij in dienst komt. Komt een deelnemer per 15 april in dienst? Dan bouwt hij/zij vanaf 1 april pensioen op. Ook betalen de werkgever en deelnemer vanaf de 1e dag van de maand premie.

  Krijgt u een nieuwe werknemer in dienst? Meld deze dan zo snel mogelijk bij ons aan per de datum in dienst via portal.mijnpensioenadministratie/vlakglas