Belangrijke thema’s voor de toekomst

Het bestuur voorziet voor 2019 een aantal belangrijke thema’s die (weer) op de agenda van het bestuur zullen komen:

BPFV als zelfstandig fonds
BPFV is al enkele jaren bezig met de toekomstbestendigheid van het fonds. Het bestuur ziet meer toekomstperspectief in het samengaan met een (of meer) pensioenfonds(en) dan in het zelfstandig blijven bestaan. Sociale partners en fondsorganen delen deze mening.

BPFV richt zijn blik daarom op het samengaan met een ander fonds. Het bestuur heeft ter voorbereiding daarop al enkele stappen gezet, zoals de vereenvoudiging van de pensioenregeling. Tegelijkertijd bestaat de mogelijkheid dat het fonds vooralsnog zelfstandig blijft. Ook daarop is het bestuur goed voorbereid.

 

Cao vlakglas
In 2018 is er door sociale partners uitgebreid gesproken over een nieuwe cao. De pensioenregeling van BPFV is daar onderdeel van. CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten hebben in november 2018 ingestemd met het cao-voorstel van Bouwend Nederland Vakgroep Glas (GBO). De nieuwe cao loopt van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020. De ontwikkelingen rondom de werkingssfeer van BPFV komen zeker ook in 2019 aan bod.

 

Risico’s
Het bestuur heeft in 2019 veel oog voor risicomanagement. Meer informatie hierover staat in de risicoparagraaf op pagina 25 van het volledig jaarverslag.

Meer informatie leest u op pagina 24 van het volledig jaarverslag.