Belangrijke thema’s voor de toekomst

Het bestuur voorziet voor 2020 een aantal belangrijke thema’s die (weer) op de agenda van het bestuur zullen komen:

Toekomst BPFV
De werkgroep Toekomst en het bestuur onderzoekt in 2020 de toekomst van BPFV. De vraag daarbij is of we beter samen kunnen gaan met een ander fonds, of dat we als zelfstandig pensioenfonds verder moeten gaan. In het eerste geval wordt gekeken naar geschikte partners om mee samen te werken.

Pensioenakkoord
Het bestuur volgt in 2020 de ontwikkelingen rond de uitwerking van het Pensioenakkoord op de voet.

Vlakglas nieuwe cao
Op 30 juni 2020 loopt de huidige CAO van Bouwend Nederland Vakgroep Glas (GBO) af. In 2020 gaan de sociale partners met elkaar in gesprek over een nieuwe cao. De pensioenregeling van BPFV is daar onderdeel van. Waar nodig zal het bestuur de sociale partners adviseren over (de gevolgen van) mogelijke aanpassingen in de pensioenregeling.
Coronacrisis
In het voorjaar van 2020 kregen we ook in Nederland te maken met het coronavirus. De maatregelen om het virus in te dammen, raken het dagelijks leven van alle mensen. Ook heeft de coronacrisis gevolgen voor de economie en financiële markten, en dus ook voor de financiële positie van pensioenfondsen. BPFV heeft een crisisteam ingericht, dat de ontwikkelingen van de dekkingsgraad wekelijks in de gaten houdt. Op het moment dat dit jaarverslag verschijnt, is de coronacrisis nog niet voorbij. Hoe groot de financiële gevolgen voor het pensioenfonds zijn is nu nog niet bekend.
Financiële positie
De financiële positie van BPFV blijft ook in 2020 veel aandacht van het bestuur vragen.