Pensioenregeling in 2021

Rekenvoorbeelden

Rekenvoorbeeld 1
Het salaris blijft gelijkt, de pensioenopbouw gaat omlaag

Pim (37 jaar) bouwt pensioen op bij BPFV. Pim heeft in 2021 hetzelfde salaris als in 2020. In 2021 is het opbouwpercentage hoger dan in 2020, maar de franchise ook. Per saldo bouwt Pim daardoor in 2021 iets minder pensioen op.

 

2020

2021

Pensioengevend jaarsalaris (bruto)*

30.000

30.000

Minus franchise

14.167

14.544

= pensioengrondslag

15.833

15.456

Vermenigvuldig met het opbouwpercentage

1,48%

1,50%

Pensioenopbouw over 1 jaar

234,33

231,84

Te bereiken pensioen op 67 jaar (nog 30  jaar)

7029,90

6.955,20

Door de wijziging in het opbouwpercentage en de franchise, bouwt Pim in 2021 2,49 (bruto per jaar) minder pensioen op. Het pensioen dat Pim kan bereiken als hij tot 67 jaar blijft opbouwen, wordt 74,70 lager.


Rekenvoorbeeld 2 
Het salaris stijgt met 2%, de pensioenopbouw gaat omhoog

Pim (37 jaar) bouwt pensioen op bij BPFV. Pim verdiende in 2021 30.000,- bruto per jaar. Pim heeft een salarisverhoging gehad van 2% en verdient in 2021 30.600,- bruto per jaar. In 2021 is het opbouwpercentage hoger dan in 2020, maar de franchise ook. Per saldo bouwt Pim toch iets meer pensioen op.

 

2020

2021

Pensioengevend jaarsalaris (bruto)*

30.000

30.600

Minus franchise

14.167

14.544

= pensioengrondslag

15.833

16.056

Vermenigvuldig met het opbouwpercentage

1,48%

1,50%

Pensioenopbouw over 1 jaar

234,33

240,84

Te bereiken pensioen op 67 jaar (nog 30  jaar)

7029,90

7225,20

Door de wijziging in het salaris, het opbouwpercentage en de franchise, bouwt Pim in 2021 6,51 (bruto per jaar) meer pensioen op. Het pensioen dat Pim kan bereiken als hij tot 67 jaar blijft opbouwen, wordt 195,30 hoger.