Klachten en geschillen

Ons fonds voert uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent.

  • Bent u niet tevreden over de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd? Dan is er sprake van een klacht.
  • Bent u niet tevreden over de manier waarop de statuten of reglementen zijn toegepast? Dan is er sprake van een geschil.

Wat kunt u doen?

Neem contact met ons op als u niet tevreden bent. Wij bekijken dan of u een klacht of een geschil hebt en informeren u vervolgens over de verdere procedure.

1. Een klacht indienen

Als u een klacht hebt, dan kunt u ons een brief of e-mail sturen. Schrijf in de brief of e-mail zo duidelijk mogelijk waarover u niet tevreden bent. Neem hierin ook uw klantnummer en telefoonnummer op. Uw klantnummer vindt u op de brieven die u van ons fonds ontvangt.

Wat gebeurt er met uw klacht?

  • U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging, tenzij de klacht binnen 2 werkdagen kan worden afgehandeld.
  • U krijgt een schriftelijke reactie binnen 15 werkdagen nadat wij de klacht hebben ontvangen. Hierin leest u de beslissing op uw klacht.

Als u het er niet mee eens bent

Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u in beroep gaan bij het bestuur. Daarvoor stuurt u een brief naar het fonds. Motiveer in deze brief waarom u het niet eens bent met de beslissing. Stuur deze brief binnen 20 werkdagen na de dag waarop de schriftelijke bevestiging op uw klacht is verstuurd.

Bij afwijzing: de ombudsman

Wijst ons bestuur uw beroep af? Dan kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van de pensioenregelingen behandelt. U kunt pas een beroep op de Ombudsman Pensioenen doen als u de klachtenprocedure van het pensioenfonds helemaal hebt doorlopen.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 – 349 96 20

2. Een geschil aanhangig maken

Als u een geschil hebt, dan kunt u ons een brief sturen. Dit noemen we ook wel: het geschil aanhangig maken.

Wat moet er in uw brief staan?

Deze brief heet officieel een beroepschrift. In deze brief moet in ieder geval staan:

  • uw naam en adres (of de naam en het adres van de persoon die u vertegenwoordigt)
  • de datum
  • uw uitleg over het geschil (waarover gaat het geschil)
  • uw motivatie over het geschil (waarom vindt u dat de statuten of het reglement verkeerd zijn toegepast)

Stuur deze brief binnen 2 maanden nadat het besluit waarover het geschil gaat, aan u is gemeld.

Hoe gaat het verder?

Vervolgens heeft ons fonds 2 maanden de tijd om te reageren. Deze reactie noemen we ook wel ‘het verweerschrift’. Daarna wordt er een hoorzitting gepland. Het fonds neemt dan een beslissing die voor alle partijen bindend is.

Bent u het niet eens met de beslissing?

Ook dan kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. Er gelden wel bepaalde voorwaarden. Die leest u in de klachten- en geschillenprocedure.

Meer informatie

Op deze pagina leest u een samenvatting van de klachten- en geschillenregeling. Hier kunt u geen rechten aan ontlenen. U kunt alleen rechten ontlenen aan de officiële klachten- en geschillen procedure.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op.