Financiële positie

De financiële positie van ons pensioenfonds is af te leiden uit de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een momentopname en wordt weergegeven in een percentage. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat een pensioenfonds bezit en het kapitaal dat een pensioenfonds nodig heeft. Bij een dekkingsgraad van 105% heeft een pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is gedurende het jaar in beweging. En verschilt daarmee van dag tot dag. De financiële positie verandert namelijk continu. Zo stijgt en daalt de waarde van aandelen en andere beleggingen, stijgt of daalt de rente, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Dekkingsgraad

Ons fonds is verplicht om maandelijks de dekkingsgraad te melden aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Dat noemen we de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad bijvoorbeeld voor het bepalen van het premiebeleid en het toeslagenbeleid.

Hieronder ziet u in een grafiek hoe de beleidsdekkingsgraad zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. 

Vereist Eigen Vermogen

DNB kijkt of ons pensioenfonds een tekort heeft. Dat doet ze onder meer aan de hand van het Vereist Eigen Vermogen. Het Vereist Eigen Vermogen van ons fonds staat gelijk aan een dekkingsgraad van 115,5% (31-03-2024). Dit is de vereiste dekkingsgraad. Komt de beleidsdekkingsgraad onder dat percentage, dan is er een tekort. Ons fonds moet dan goed opletten. DNB wil dat het fonds dan een herstelplan opstelt.