Kerncijfers

Hier krijgt u een overzicht van belangrijke cijfers voor uw pensioen. De cijfers zijn gebaseerd op de situatie per 1 januari 2022.

Verhoging pensioen per 1 januari 2022:

  • Werknemers: 0%
  • Gepensioneerden: 0%

Franchise

Ons pensioenfonds houdt rekening met het feit dat u later behalve pensioen van ons fonds ook AOWAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. van de overheid ontvangt. Daarom wordt bij de berekening van uw pensioen eerst een bedrag afgetrokken van uw (fulltime) salaris waarover u geen pensioen opbouwt. Dat is de franchise. In 2022 is de franchise € 14.802,-. 

Pensioenpremie

De pensioenpremieHet bedrag dat u en/of uw werkgever betalen voor de opbouw van uw pensioen. is voor 2022 vastgesteld op 32,0% van de pensioengrondslagUw jaarsalaris min de franchise. Over dit deel bouwt u pensioen op.. De premie staat voor één jaar vast. 

Opbouw 2022

In 2022 is het opbouwpercentageHet percentage dat u elk jaar aan pensioen opbouwt. vastgesteld op 1,725% van de pensioengrondslagUw jaarsalaris min de franchise. Over dit deel bouwt u pensioen op..

Maximum pensioengevend salaris

In de regeling van ons pensioenfonds bouwt u pensioen op over uw pensioengevend jaarsalaris van maximaal € 59.706,- (2022). Verdient u meer? Dan bouwt u daarboven geen pensioen op.

Wettelijk maximum pensioengevend salaris

De overheid heeft een grens gesteld aan het salaris waarover u belastingvrij pensioen mag opbouwen. Deze grens ligt op € 114.866,- (2022). Dit noemen we het wettelijk maximum pensioengevend salaris. De wettelijke grens van €  114.866,- heeft geen gevolgen voor de opbouw van uw pensioen bij ons fonds.

WIA-loongrens

Voor de berekening van de bijdragevrijstelling is de WIA-loongrens van belang. Deze is in 2022 € 59.706,- per jaar.

Afkoopgrens klein pensioen*

Ons pensioenfonds kan uw pensioen afkopen (= in één keer uitbetalen) als u 2 jaar of langer uit dienst bent en uw pensioen lager is dan een vastgesteld bedrag. In 2022 is dat bedrag € 520,35 bruto per jaar. Afkoop is ook mogelijk op de pensioendatum.

* Dit is ook het grensbedrag waaronder het pensioen automatisch wordt overgedragen aan het nieuwe pensioenfonds of verzekeraar als u uit dienst gaat en ergens anders pensioen opbouwt.