Wat doet ons fonds?

Iedereen die recht heeft op pensioen van ons pensioenfonds, moet dit pensioen ook echt krijgen. Daarom houdt ons fonds de administratie nauwkeurig bij en gaan we zorgvuldig om met het geld dat ons fonds beheert.

Ons pensioenfonds is een onafhankelijke stichting die de pensioenregeling van uw werkgever uitvoert. Verschillende interne en externe partijen ondersteunen ons daarbij.

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid. Zij behartigt de belangen van iedereen die bij het fonds betrokken is. Het bestuur is onder meer verantwoordelijk voor:

 • de uitvoering van de pensioenregelingen
 • de pensioenadministratie
 • het vermogensbeheer
 • de communicatie met alle betrokkenen

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

 • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
 • intern toezicht en verantwoording
 • openheid en communicatie

Samenstelling

Het bestuur van ons pensioenfonds bestaat uit 7 leden. Het bestuur benoemt de bestuursleden. De werkgeversorganisaties (Bouwend Nederland Vakgroep GLAS en VVVH) dragen 3 leden voor en de werknemersorganisaties (FNV en CNV) dragen 2 leden voor. Daarnaast is er een onafhankelijk voorzitter zonder stemrecht. Hij of zij wordt rechtstreeks door het bestuur benoemd. Tot slot vertegenwoordigt één lid van het bestuur de pensioengerechtigden. Dit lid wordt benoemd door het bestuur, nadat de pensioengerechtigden door middel van verkiezingen een pensioengerechtigde hebben gekozen.

Het bestuur kiest een secretaris en plaatsvervangend secretaris uit de bestuursleden. De onafhankelijk voorzitter, de secretaris en de plaatsvervangend secretaris vormen samen het dagelijks bestuur. 

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Zij kunnen 2 keer herbenoemd worden. Voor de vertegenwoordiger namens pensioengerechtigden geldt dat hij of zij steeds herkozen dient te worden. Vóór hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun kennis en integriteit.

De bestuursleden van ons pensioenfonds zijn:

Bert Oosterloo

Onafhankelijk voorzitter

'Als je alles volledig onder controle hebt, ga je niet hard genoeg.'

Lees verder

Joost Borm

Bestuurslid

‘Door de bomen het bos blijven zien!’

Lees verder

 

Herbert Oude Luttikhuis

Secretaris

‘Kostenbeheersing heeft ook een rendementseffect.’

Lees verder

 

Harm Roeten

Vice-secretaris, sleutelfunctiehouder risicomanagement

‘Duidelijkheid en transparantheid over uw pensioen’

Lees verder

Eduard van de Lustgraaf

Bestuurslid

‘Het besef van de waarde van pensioen stijgt met de jaren.’

Lees verder

Lettie Kleijer

Bestuurslid

‘Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk en leefbaar pensioen.’

Lees verder

Hugo Nieuwenhuijse

Bestuurslid

'Pensioen verlangt lange termijn denken.'

Lees verder

 

Het bestuur kent de volgende commissies:

 • Beleggingsadviescommissie
 • Risicomanagementcommissie
 • Communicatiecommissie
 • Pensioencommissie

Beleggingsadviescommissie

Bij het beleid voor het beleggen laat het bestuur zich adviseren door de beleggingsadviescommissie. Het betreft zowel advies over het algemene beleggingsbeleid als over meer specifieke zaken. De commissie bestaat uit een bestuurslid (Eduard van de Lustgraaf) en laat zich bijstaan door een externe adviseur (de heer W. Schapendonk) en krijgt ook (operationele) ondersteuning (Montae).

Risicomanagementcommissie

De risicomanagementcommissie is belast met de uitvoering en voorbereiding en het toezicht op de uitvoering van het integraal risicomanagement. De commissie bestaat uit drie bestuursleden (Harm Roeten, Joost Borm en Eduard van de Lustgraaf) en laat zich vanaf 2019 bijstaan door extern adviseur (WTW).

Communicatiecommissie

De communicatiecommissie bereidt het communicatiebeleid voor en begeleidt de uitvoering van het beleid. De commissie bestaat uit twee bestuursleden (Joost Borm en Lettie Kleijer) en laat zich bijstaan door een extern adviseur (AZL).

Pensioencommissie

Bij onderwerpen rond de werkgeversadministratie en de deelnemersadministratie laat het bestuur zich adviseren door de pensioencommissie. Bijvoorbeeld als het gaat om aansluitingen van werkgevers (verplichtstelling, dispensatieverzoeken), handhaving op aansluitingen en vrijwillige aansluitingen en vragen of klachten van individuele deelnemers. De commissie bestaat uit drie bestuursleden (Joost Borm, Harm Roeten en Herbert Oude Luttikhuis) en krijgt externe ondersteuning (AZL).

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan oordeelt of het bestuur:

 • goede beleidskeuzen heeft gemaakt
 • het beleid goed heeft uitgevoerd
 • de Code Pensioenfondsen heeft nageleefd
 • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen

Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag.

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 6 leden en is als volgt samengesteld:

Naam

Organisatie

Namens

Tom Grootjen (voorzitter) Vereniging van Verfgroothandelaren in Nederland Werkgevers
 Hans Beekhuis (secretaris) - Pensioengerechtigden
Arjan Verheul CNV Actieve deelnemers
Cees Heinen Bouwend Nederland vakgroep GBO Werkgevers
Ger Hawinkels - Pensioengerechtigden
Wiebe de Jong - FNV