Kosten

Om uw pensioen te beheren, maakt ons fonds kosten.

Om uw pensioen te beheren, maakt ons pensioenfonds kosten. Deze kosten bestaan uit de kosten van het pensioenbeheer, vermogensbeheer en transactiekosten.

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan kosten voor:

  • een goede administratie van uw gegevens;
  • communicatie naar de deelnemers en gepensioneerden;
  • beheer van de beleggingen.

Deze kosten worden verdeeld over alle deelnemers. Door de kosten te delen, kunnen we ze per deelnemer zo laag mogelijk houden.

Verplichting

Pensioenfondsen hebben de verplichting om de kosten die ze maken te publiceren. De Pensioenfederatie geeft hiervoor een aantal aanbevelingen. Ons fonds heeft deze aanbevelingen overgenomen. Deze luiden:

  • Rapporteer de kosten van pensioenbeheer in € per deelnemer. Bij ons fonds is dat €242,- per deelnemer (2021, exclusief incidentele kosten ciwo PHJ). In 2020 was dit €200,-.
  • Rapporteer apart de transactiekosten in een % van het gemiddeld belegd vermogen. Bij ons fonds is dat 0,05% (2021).
  • Rapporteer de kosten van het vermogensbeheer in een % van het gemiddeld belegd vermogen. Bij ons fonds is dat 0,21% (2021).

Ons pensioenfonds probeert de kosten voor uw pensioen zo laag mogelijk te houden door zo efficiënt mogelijk te werken. 

Meer weten?

Meer informatie over de keuzes die het bestuur maakt en hoeveel kosten er zijn, kunt u lezen in het jaarverslag op de pagina Documenten.