Nieuws

Overzicht kerncijfers 2020

Belangrijke cijfers voor uw pensioen noemen we ook wel de kerncijfers. Deze kunnen ieder jaar veranderen. De kerncijfers voor 2020 vindt u in de tabel hieronder.

  2020 2019
Opbouwpercentage ouderdomspensioen 1,48% 1,70%
Opbouwpercentage partnerpensioen 1,04% 1,19%
Premie (% van de pensioengrondslag) 32,0% 32,0%
Franchise € 14.167,- € 13.785,-
Maximum pensioengevend salaris € 57.232,- € 55.927,-
Maximum tijdelijk nabestaandenpensioen (Anw) € 15.814,56 € 15.495,96
Afkoopgrens € 497,27 € 484,09