Nieuws

Wat als het mee- of tegenzit?

Wat gebeurt er met uw pensioen als het langere tijd economisch goed of juist heel slecht gaat? Die inschatting ziet u vanaf 1 januari 2020 voor het eerst op mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u inlogt op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. U ziet een inschatting van uw totale pensioen, inclusief de AOW.

Hoe ziet die inschatting eruit?

U ziet de inschatting van uw pensioen met drie pijlen, die samen vanuit één punt starten. Het onderste bedrag is geen inschatting. Dit is het pensioen dat u tot nu toe hebt opgebouwd. De bovenste drie zijn een inschatting van het pensioen waarop u lijkt te gaan uitkomen in verschillende situaties:

  • Het verwachte eindresultaat
    Dit ziet u in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar u op dit moment op uit lijkt te komen. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.

  • Als het meezit
    Bij de rechter pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans is op dit moment klein (5%) dat u uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag.

  • Als het tegenzit
    Bij de linker pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein (5%) dat u uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag.

Ook op uw UPO

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u dit jaar van ons ontvangt, ziet u ook een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. U ziet dan een inschatting van het pensioen dat u van ons fonds gaat ontvangen.

Meer lezen?

Op deze website leest u meer informatie over de inschatting van uw pensioen als het mee- of tegenzit. Lees ook de veelgestelde vragen. Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op.