Nieuws

Maart: goede maand voor onze dekkingsgraad

In maart steeg onze actuele dekkingsgraad van 97,7% naar 99,2%. De beleidsdekkingsgraad ging met 1,0%-punt omhoog naar 93,4%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 105% heeft het pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in maart

De stijging van de actuele dekkingsgraad komt vooral door de stijging van de rente. Als de rente stijgt, hoeven we minder geld in kas te houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Ons vermogen nam iets af. Al met al zorgde dit voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 1,4%-punt naar 99,2%.

De beleidsdekkingsgraad steeg deze maand met 1,0%-punt. Dat is in verhouding best veel. Hoe komt dat? De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 maalden. De maand maart 2020 was een relatief slechte maand. Onze dekkingsgraad was toen 86,3%. Vorige maand telde deze nog mee voor de berekening van de beleidsdekkingsgraad. Nu telt die maand niet meer mee. Die maand wordt nu ‘vervangen’ door de relatief goede dekkingsgraad van maart 2021: 99,2%. Het gemiddelde gaat daardoor omhoog.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.