Nieuws

Pensioenfonds PHJ sluit aan bij BPFV

Per 1 januari 2022 sluiten alle deelnemers en werkgevers van Stichting Pensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ) aan bij ons fonds. BPFV wordt dan een groter fonds. Dat helpt ons om de kosten laag te houden. Zo blijft er meer geld over voor uw pensioen.

Waarom sluiten de deelnemers en werkgevers van PHJ bij ons aan?

PHJ kijkt al langer naar het overdragen van de pensioenen naar een andere partij. PHJ is een relatief klein fonds. De kosten voor het uitvoeren van de pensioenregeling worden steeds hoger. PHJ wil het pensioen van de deelnemers voor de toekomst veilig stellen. Als PHJ de pensioenen aan ons overdraagt, ontstaat er een groter fonds met meer deelnemers. De kosten kunnen dan over meer deelnemers worden verdeeld.

Voor ons is het om diezelfde reden ook gunstig als we groter worden. Als we onze kosten over meer deelnemers kunnen verdelen, blijft er meer geld over voor uw pensioen.

Wat verandert er voor u?

Werknemers- en werkgeversorganisaties uit de sector besluiten elk jaar over onze pensioenregeling. Op dit moment overleggen ze over de pensioenregeling voor 2022. Als er iets verandert, informeren we u daarover.

PHJ moet de pensioenen van zijn deelnemers verlagen

Ons fonds staat er financieel beter voor dan PHJ. Onze deelnemers mogen er door de komst van PHJ niet op achteruit gaan. Om het verschil recht te trekken, moet PHJ de pensioenen van zijn deelnemers verlagen. Hoeveel precies, dat is nog niet bekend. PHJ informeert zijn deelnemers hierover.

De Nederlandsche Bank moet toestemming geven

We wachten nog op toestemming van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) voor de overdracht. Pas dan is het zeker. We verwachten de toestemming op zijn laatst in december 2021.

Vragen?

Op de hoogte blijven?

We houden u zo veel mogelijk digitaal op de hoogte. Hebben wij uw e-mailadres nog niet? Log in op Mijn Pensioencijfers en geeft bij het inloggen uw e-mailadres door.