Nieuws

Verlaging van uw pensioen nu niet nodig

Het is zeker: BPFV hoeft de pensioenen nu niet te verlagen. Onze financiële situatie op 31 december 2020 was goed genoeg om een verlaging te voorkomen.

Er was lange tijd sprake van de kans op een verlaging van uw pensioen in 2021. Het hing af van onze financiële positie op 31 december 2020. Die lezen we af aan de dekkingsgraad.

Regels voor verlaging versoepeld

Minister Koolmees heeft de regels voor het verlagen tijdelijk versoepeld. Als pensioenfondsen op 31 december 2020 een actuele dekkingsgraad hebben van 90% of hoger, hoeven zij de pensioenen in 2021 niet te verlagen. Onze actuele dekkingsgraad kwam eind december uit op 96,4%. Daarmee voldoen we aan de versoepelingsregels van de overheid en gaat uw pensioen in 2021 niet omlaag.

We zijn blij dat we u dit positieve nieuws kunnen brengen. Dit geldt niet alleen voor de gepensioneerden, maar ook voor iedereen die pensioen opbouwt of heeft opgebouwd.

Geen garanties voor de toekomst

Dit nieuws geeft geen garanties voor de toekomst. Of we de pensioenen in de toekomst alsnog moeten verlagen, weten we nu nog niet. Dat hangt af van een eventuele aanpassing van die versoepelingsregels en/of nadere uitwerking van het nieuw gesloten pensioenakkoord. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte.