Nieuws

Beleidsdekkingsgraad december: 91,7%

In december steeg onze actuele dekkingsgraad van 96,0% naar 96,4%. De beleidsdekkingsgraad bleef met 91,7% gelijk aan die van vorige maand.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 105% heeft het pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in december

In december daalde de rente. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Ons vermogen nam echter toe. Hierdoor steeg onze actuele dekkingsgraad met 0,4%-punt naar 96,4%. De beleidsdekkingsgraad bleef gelijk. Dat komt omdat de beleidsdekkingsgraad een gemiddelde is van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden.

Verlaging van uw pensioen nu niet nodig

Er was een kans op een verlaging van uw pensioen in 2021. Het hing af van onze financiële positie op 31 december 2020. Die lezen we af aan de dekkingsgraad. Minister Koolmees heeft de regels voor het verlagen tijdelijk versoepeld. Als pensioenfondsen op 31-12-2020 een actuele dekkingsgraad hebben van 90%, hoeven zij de pensioenen in 2021 niet te verlagen.

Onze actuele dekkingsgraad kwam eind december uit op 96,4%. Omdat BPFV gebruik maakt van de versoepeling, hoeven we de pensioenen in 2021 niet te verlagen.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.