Nieuws

Wat vindt u van ons?

Dat hebben we in oktober laten onderzoeken door een extern bureau. Misschien hebt u de enquête ook ontvangen en ingevuld. Hartelijk dank daarvoor. Wat waren de belangrijkste uitkomsten? En wat gaan we daarmee doen?

Rapportcijfer: 7,1

Uit het onderzoek blijkt dat deelnemers BPFV een gemiddeld rapportcijfer geven van 7,1. Onze pensioenregeling krijgt een 6,8, onze dienstverlening een 7,0 en onze communicatie een 7,1. Het valt op dat pensioengerechtigden over het algemeen hoger scoren dan deelnemers.

Vaak een neutraal beeld

Verder zien we dat bijna de helft van de deelnemers aan het onderzoek een neutraal beeld heeft van ons fonds. Dat wil zeggen: niet (zeer) positief en niet (zeer) negatief. Pensioengerechtigden hebben vaker een (zeer) positief beeld van ons fonds dan deelnemers.

Digitale nieuwsbrief? Graag!

Een opvallend resultaat was de vraag om een digitale nieuwsbrief. Daar gaan we naar luisteren. Dit voorjaar verschijnt de Nieuwsflits voor het laatst op papier. In het najaar stappen we over op een digitale uitvoering. Dat past ook goed bij onze kernwaarde ‘kostenbewust’.

Deelnemers zijn verder vooral geïnteresseerd in onderwerpen die te maken hebben met (bijna) met pensioen gaan, stoppen met werken en minder werken. Ook daar gaan we rekening mee houden.

Hoe verder?

De resultaten bieden genoeg aanknopingspunten om onze dienstverlening aan u verder te verbeteren. We verwerken de resultaten in ons beleid voor de komende jaren.