Nieuws

Beleidsdekkingsgraad januari: 91,8%

In januari daalde onze actuele dekkingsgraad van 96,5% naar 95,4%. De beleidsdekkingsgraad steeg licht. Deze ging met 0,1%-punt omhoog naar 91,8%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 105% heeft het pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in januari

Ons vermogen nam in januari af. Daardoor daalde onze dekkingsgraad. Ook is in januari de manier aangepast waarop de rekenrente op langere termijn wordt bepaald. Dit heeft invloed op de rente waarmee we berekenen hoeveel geld we opzij moeten zetten voor pensioenen die we over 20 jaar of later moeten uitbetalen. Ook hierdoor daalde onze dekkingsgraad. Het goede nieuws is dat de rente in januari steeg. Daardoor ging onze dekkingsgraad omhoog.

Alles bij elkaar zorgden deze ontwikkelingen voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 1,1%-punt naar 95,4%. De beleidsdekkingsgraad ging met 0,1%-punt omhoog, omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.