Nieuws

Pensioenfonds PHJ sluit op 1 april 2022 bij ons aan

We lieten u eerder weten dat de aansluiting van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ) vertraging had opgelopen. Nu is er groen licht. De deelnemers en werkgevers van PHJ sluiten op 1 april 2022 bij ons aan.

Toestemming

De aansluiting op 1 januari 2022 kon niet doorgaan, omdat de toestemming van De Nederlandsche Bank (DNB) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vertraging had opgelopen. Inmiddels hebben we van beide partijen toestemming ontvangen.

Groter fonds

Met de aansluiting van PHJ worden wij een groter fonds. Dat helpt ons om de kosten zo laag mogelijk te houden. Als we onze kosten kunnen verdelen over meer deelnemers, blijft er meer geld over voor uw pensioen. We hopen dat onze financiële positie hierdoor in de toekomst verder verbetert.

Voor u verandert er niets

U merkt niets van de aansluiting van PHJ. Alles loopt door zoals u dat van ons gewend bent. We gaan onze website wel uitbreiden met informatie voor de deelnemers en werkgevers van PHJ.

PHJ moet de pensioenen van zijn deelnemers verlagen

Ons fonds staat er financieel beter voor dan PHJ. Onze deelnemers mogen er door de aansluiting van PHJ niet op achteruit gaan. Om het verschil recht te trekken, moet PHJ de pensioenen van zijn deelnemers met 3,7% verlagen. PHJ informeert zijn deelnemers hierover.