Onze financiële situatie

In 2018 daalde onze actuele dekkingsgraad van 98,8% (eind 2017) naar 94,9% (eind 2018). Elke maand wordt ook de beleidsdekkingsgraad berekend. Dit is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. In 2018 steeg onze beleidsdekkingsgraad van 96,3% (eind 2017) naar 98,3% (eind 2018).

Onze beleidsdekkingsgraad is eind 2018 lager dan de vereiste dekkingsgraad van 113,3%. Daarom hebben we een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Herstelplan
De financiële positie van ons fonds is niet goed. Er zijn te weinig reserves voor de lange termijn. In ons herstelplan staat welke maatregelen we willen nemen om weer financieel gezond te worden. Zolang onze financiële situatie onvoldoende blijft, moeten we ieder jaar een geactualiseerd herstelplan indienen.

Geen verhoging van de pensioenen
We proberen elk jaar de pensioenen te verhogen. Dat kan alleen als ons fonds er financieel goed genoeg voor staat. De dekkingsgraad moet daarvoor minimaal 110% zijn. Het bestuur bekijkt elk jaar of de pensioenen kunnen worden verhoogd. Per 1 januari 2018 was dat niet zo. We verwachten dat we de komende jaren de pensioenen ook niet kunnen verhogen.

Kans op verlaging van de pensioenen
Uw pensioen wordt niet zomaar verlaagd. Het is een laatste redmiddel om de financiële situatie van ons fonds te verbeteren. In 2019 hoeven we nog geen maatregelen te nemen. Maar er is een reële kans dat we de pensioenen eind 2020 moeten verlagen.