Wat vinden de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan?

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht bestaat bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen die toezicht houden op het bestuur en de algemene gang van zaken van het fonds. Samengevat vindt de Raad van Toezicht dat in 2019 de beleidskeuzes, bestuurlijke procedures en de ‘checks en balances’ goed zijn ontwikkeld. Volgens de Raad van Toezicht kan het bestuur wel nog meer aandacht besteden aan strategische vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de toekomst van het fonds. De bevindingen van de Raad van Toezicht over 2019 zijn te lezen vanaf pagina 53 van het jaarverslag. Op pagina 55 van het jaarverslag geeft het bestuur een reactie op het verslag van de Raad van Toezicht over 2019.

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan (VO). Het oordeel van het VO over 2019 is te lezen in het jaarverslag. Het Verantwoordingsorgaan oordeelt positief over het beleid en de uitvoering door het bestuur over 2019. Volgens het VO heeft het bestuur de belangen van de verschillende doelgroepen binnen het fonds op een evenwichtige manier meegenomen bij besluitvorming. Het verslag van het Verantwoordingsorgaan is de lezen vanaf pagina 56 van het jaarverslag. De reactie van het bestuur op het verslag van het VO is te lezen vanaf pagina 59.