De toekomst van uw AOW en pensioen

De eerste stappen naar een nieuw pensioenstelsel zijn gezet. Er zijn nieuwe regels voor de AOW-leeftijd. En voor uw aanvullende pensioen van ons fonds. Maar er is nog veel onduidelijk. Hieronder leest u wat we wél al weten.

Wat verandert er voor mijn basispensioen van de overheid (AOW)?

Er zijn nieuwe regels voor de AOW-leeftijd. Die gaan op 1 januari 2020 in. Lees verder.

Wat verandert er voor mijn aanvullende pensioen van BPFV?

Er komen nieuwe regels voor uw aanvullende pensioen van ons. Die gaan op z'n vroegst op 1 januari 2022 in. Lees verder.     

Moet ik actie ondernemen?

Nee, want tot 2022 verandert uw pensioenregeling niet. Alleen de regels voor het verhogen en verlagen van uw pensioen gaan al in 2020 in. Lees verder.

Wat als ik mijn pensioen al heb aangevraagd?

Wilt u uw keuze veranderen? Bijvoorbeeld omdat u uw pensioen – net als de AOW – óók op 66 jaar en 4 maanden wilt ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Hoe gaat het nu verder?

Er is nog veel te doen. Een stuurgroep van werkgevers, werknemers en de overheid gaat met de nieuwe plannen aan de slag. Ook pensioenfondsen worden hierbij betrokken. Naar verwachting is er eind 2020 een uitwerking beschikbaar. Minister Koolmees wil de nieuwe pensioenregels in 2022 invoeren. De nieuwe regels voor de AOW-leeftijd gaan in op 1 januari 2020.