Nieuws

Verdiende u in 2017 meer dan € 53.701?

Bij BPFV geldt een maximum pensioengevend salaris. Dit is het maximum salaris waarover u pensioen opbouwt. Verdient u meer? Dan bouwt u over dat stukje geen pensioen op. In 2017 was het maximum pensioengevend salaris € 53.701.

Hoe staat dit op uw UPO?

Deze zomer hebt u uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) over 2017 ontvangen. U ontvangt het UPO ieder jaar. Het UPO over 2017 ging uit van uw situatie op 31 december 2017. Op het UPO staat het salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling. Hier ziet u uw fulltime bruto jaarsalaris terug, ook als dit hoger is dan het maximum pensioengevend salaris. Dit is wel uw salaris, maar dus níet het salaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw. In 2017 was dit namelijk maximaal € 53.701.

Wat betekent dit verder?

Verder leest u op het UPO over welk deel van uw salaris u geen pensioen opbouwt, omdat u later ook AOW ontvangt. Dat heet de franchise. In 2017 was dit € 13.123. Daaronder ziet u het salaris waarover u wel pensioen opbouwt. Dit is de uitkomst van de som: maximum pensioengevend salaris – franchise (€53.701 - € 13.123 = € 40.578).

Uw UPO volgend jaar

Wij zorgen ervoor dat dit volgend jaar duidelijker op uw UPO staat. Hebt u nog vragen over uw UPO dat u dit jaar ontving? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.