Nieuws

Wijzigingen in de pensioenregeling per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 is ons pensioenreglement op een paar punten gewijzigd. U vindt het pensioenreglement al sinds begin januari op onze website. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Opbouwpercentage is verhoogd

Het opbouwpercentage is het percentage dat u elk jaar aan pensioen opbouwt. Het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen is vanaf 1 januari 2019 1,70%. In 2018 was dit nog 1,65%. Ook het opbouwpercentage voor het partnerpensioen gaat daarmee omhoog. Dat is immers 70% van het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen. In 2019 is het opbouwpercentage voor het partnerpensioen 1,19%. In 2018 was dit nog 1,16%.

Vrijwillige voortzetting deelnemers niet meer mogelijk

Stopt uw pensioenopbouw bij BPFV? Dan was het voorheen mogelijk om onder bepaalde voorwaarden vrijwillig pensioen te blijven opbouwen. U betaalde dan de volledige pensioenpremie, zowel het werkgevers- als het werknemersdeel. Vanaf 1 januari 2019 is dit niet meer mogelijk.

Voorwaarden eerst meer pensioen, daarna minder (of andersom)

Wilt u de eerste jaren van uw pensioen meer te besteden hebben? Dan kunt u in het begin een hoger ouderdomspensioen ontvangen. Of wilt u de eerste jaren juist minder pensioen ontvangen en later meer? Bijvoorbeeld omdat u nog een partner heeft die werkt? Dat kan ook. Als u hiervoor kiest, splitsen we uw pensioen op in 2 perioden. De voorwaarden hiervoor zijn vanaf 1 januari 2019 anders, namelijk als volgt:

  • De lagere uitkering is 85% of 75% van de hogere uitkering. Een ander percentage is niet mogelijk.
  • U maakt een keuze voor 5 of 10 jaar. Deze termijnen staan vast.

Krijgt u een nieuwe baan en hebt u een klein pensioen?

Gaat u uit dienst (of bent u in de periode na 1 januari 2018 uit dienst gegaan)? En is uw pensioen lager dan € 484,09 bruto per jaar? Dan verandert er iets voor u: uw pensioen wordt dan automatisch overgedragen aan uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dat komt door een nieuwe wet voor pensioenen.

Gaat u uit dienst en is uw pensioen lager dan € 2,- bruto per jaar? Dan komt dit pensioen te vervallen. Dit heeft de overheid zo bepaald.

Contact

U vindt het pensioenreglement op onze documentenpagina. Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.