Nieuws

Beleidsdekkingsgraad oktober: 91,5%

In oktober steeg onze actuele dekkingsgraad van 91,0% naar 92,9%. De beleidsdekkingsgraad daalde licht. Deze ging met 0,1%-punt omlaag naar 91,5%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 104% heeft het pensioenfonds €1,04 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.
De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in oktober

De rente daalde in oktober. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. In oktober is ook voor het eerst rekening gehouden met de nieuwe cijfers van het Actuarieel Genootschap (AG). Het AG heeft voorspeld dat we gemiddeld minder lang leven. Het rekenen met de nieuwe cijfers, heeft een positief effect op onze dekkingsgraad. Verder nam ook ons vermogen toe. Door deze ontwikkelingen, steeg onze actuele dekkingsgraad met 1,9%-punt naar 92,9%. De beleidsdekkingsgraad daalde licht met 0,1%-punt, omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden.

Verlaging in 2021?

Minister Koolmees heeft gezegd dat pensioenfondsen hun pensioenen alleen hoeven te verlagen als de actuele dekkingsraad op 31 december 2020 lager is dan 90%. Op dit moment is onze dekkingsgraad hoger. Maar de peildatum is 31 december 2020. Pas daarna weten we of een verlaging volgend jaar nodig is.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.