Nieuws

Beleidsdekkingsgraad september: 91,6%

Onze actuele dekkingsgraad daalde in september van 92,3% naar 91,0%. De beleidsdekkingsgraad daalde ook iets. Deze ging met 0,1%-punt omlaag naar 91,6%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 104% heeft het pensioenfonds €1,04 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in september

De rente daalde in september. Daardoor moeten we meer geld in kas houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Ons vermogen steeg in september, maar niet genoeg om het negatieve effect van de rente te compenseren. Hierdoor daalde onze actuele dekkingsgraad met 1,3%-punt naar 91,0%. De beleidsdekkingsgraad daalde licht met 0,1%-punt, omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden.

Verlaging in 2021?

Minister Koolmees heeft gezegd dat pensioenfondsen hun pensioenen alleen hoeven te verlagen als de actuele dekkingsraad op 31 december 2020 lager is dan 90%. Op dit moment is onze dekkingsgraad hoger. Maar de peildatum is 31 december 2020. Pas daarna weten we of een verlaging volgend jaar nodig is.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.