Nieuws

Het pensioenakkoord: kans op verlaging pensioenen kleiner

We krijgen een nieuw pensioenstelsel. In juni 2020 waren het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties het daarover eens. Ze hebben toen de grote lijnen vastgelegd in het pensioenakkoord.

Het pensioenakkoord gaat over nieuwe afspraken voor de pensioenen en de AOW. Veel moet nog worden uitgewerkt. Voor 2021 is er al wel duidelijkheid gegeven over de regels voor het verlagen van de pensioenen. Daardoor is er een kleinere kans dat wij de pensioenen in 2021 moeten verlagen.

Geen verlaging boven de 90%

Zoals u weet moeten wij de pensioenen in 2021 misschien verlagen. Nu het Pensioenakkoord er is, heeft de Minister laten weten dat hij de regels voor het verlagen van de pensioenen versoepelt. Pensioenfondsen hoeven niet te verlagen als de actuele dekkingsgraad op 31 december 90% of hoger is.

Dat maakt voor ons de kans op een verlaging een stuk kleiner. Maar we zijn nog niet uit de gevarenzone. Eind augustus was onze actuele dekkingsgraad 92,3%. Elke maand publiceren we onze dekkingsgraad op deze website. Of we de pensioenen moeten verlagen, weten we pas zeker op 31 december 2020.

Hoe gaat het verder?

Er komt eerst een wetsvoorstel. Als de Tweede en Eerste Kamer dat goedkeuren, wordt de wet aangepast. De komende tijd moet er door de minister, werkgevers en vakbonden nog veel uitgewerkt worden. Minister Koolmees wil de nieuwe regels voor het pensioen laten ingaan vanaf 1 januari 2022. Daarna gaat het bestuur met sociale partners aan de slag om de pensioenregeling aan te passen. Dat moet uiterlijk op 1 januari 2026 klaar zijn. Achter de schermen bereiden we ons daar nu al op voor.

Wij houden u natuurlijk op de hoogte. Als er meer duidelijkheid is over onderwerpen uit het pensioenakkoord, informeren we u daarover.

In de tijdlijn ziet u op hoofdlijnen hoe het proces eruit ziet: