Nieuws

Beleidsdekkingsgraad februari: 92,4%

In februari steeg onze actuele dekkingsgraad van 95,4% naar 97,7%. De beleidsdekkingsgraad ging met 0,6%-punt omhoog naar 92,4%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 105% heeft het pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in februari

Ons vermogen nam in februari af. Dit had een drukkend effect op de dekkingsgraad. Dit effect werd ruim gecompenseerd door een stijging van de rente. Daardoor is de dekkingsgraad in februari per saldo gestegen.

De actuele dekkingsgraad steeg met 2,3%-punt naar 97,7%. De beleidsdekkingsgraad ging met 0,6%-punt omhoog, omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.