Nieuws

Twee leden van het Verantwoordingsorgaan herbenoemd

Hans Beekhuis en Cees Heinen zijn voor een periode van vier jaar herbenoemd als lid van het Verantwoordingorgaan (VO).

De zittingstermijn van beide heren liep recent af. Hans Beekhuis vertegenwoordigt de pensioengerechtigden, Cees Heinen vertegenwoordigt de werkgevers.

Geen verkiezing nodig

Pensioengerechtigden zijn per brief uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de functie van Hans Beekhuis. Ook werkgevers- en werknemersorganisaties konden kandidaten voordragen. Hans Beekhuis stelde zichzelf herkiesbaar. Omdat er zich geen andere kandidaten hebben gemeld, was een verkiezing niet nodig en is Hans Beekhuis herbenoemd.

Voorgedragen door werkgeversorganisatie

Cees Heinen is opnieuw voorgedragen door werkgeversorganisatie Bouwend Nederland, vakgroep Glas. Naar aanleiding daarvan is hij herbenoemd.

Meer informatie

Op deze website vindt u meer informatie over het Verantwoordingsorgaan. Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.