Nieuws

Dekkingsgraad augustus: 100,5%

In augustus steeg onze actuele dekkingsgraad met 1,2%-punt naar 100,5%. De beleidsdekkingsgraad ging met 0,7%-punt omhoog naar 97,5%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 105% heeft het pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in augustus

In augustus steeg de rente. Hierdoor ging de dekkingsgraad met 0,7%-punt omhoog. Ook nam ons vermogen toe. Dit zorgde ervoor dat de dekkingsgraad met 0,6%-punt steeg. De uitkeringen en pensioenopbouw/-premie hadden een negatief effect op de dekkingsgraad en zorgden voor een daling van 0,1%-punt.

Deze ontwikkelingen zorgden samen voor een toename van de actuele dekkingsgraad van 1,2%-punt. De beleidsdekkingsgraad steeg met 0,7%-punt naar 97,5%.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.