Nieuws

Stijging dekkingsgraad zet door in april

In april steeg onze actuele dekkingsgraad van 99,2% naar 100,7%. De beleidsdekkingsgraad ging met 1,0%-punt omhoog naar 94,4%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 105% heeft het pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in april

De stijging van de actuele dekkingsgraad met 1,5%-punt komt door de stijging van de rente. Als de rente stijgt, hoeven we minder geld in kas te houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.

De beleidsdekkingsgraad steeg deze maand met 1,0%-punt. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 maanden.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.