Nieuws

Dekkingsgraad in augustus flink omhoog

Augustus was een goede maand voor onze dekkingsgraden. Onze actuele dekkingsgraad steeg met 5,5%-punt naar 112,1%. De beleidsdekkingsgraad ging met 1,0%-punt omhoog naar 104,6%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 105% heeft het pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in augustus

De toename van de actuele dekkingsgraad met 5,5%-punt kwam vooral doordat de rente in augustus flink is gestegen. Een hoge rente is goed nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan minder geld in kas nodig hebben om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Maar onze beleggingen deden het juist minder goed. Hierdoor nam ons vermogen iets af. Samen zorgden deze ontwikkelingen voor een stijging van de actuele dekkingsgraad van 106,6% naar 112,1%.

De beleidsdekkingsgraad steeg met 1,0%-punt naar 104,6%. Dit komt doordat de lagere dekkingsgraad van augustus 2021 (100,5%) is vervangen van die van augustus 2022 (112,2%).

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.