Nieuws

Verantwoordingsorgaan weer bijna compleet

Het verantwoordingsorgaan (VO) van BPFV heeft 5 nieuwe leden. Daarmee is het VO weer bijna compleet. Er is op dit moment nog 1 vacature voor een plek namens de werkgevers.

5 nieuwe leden

Het verantwoordingsorgaan (VO) van BPFV bestaat uit 6 leden; 2 namens de werknemers, 2 namens de gepensioneerden en 2 namens de werkgevers.

Namens de werknemers

De nieuwe leden namens de werknemers zijn Jan-Wouter van Beers en Ruud van Beek. Zij zijn voorgedragen door de werknemersorganisaties CNV en FNV.

Namens de gepensioneerden

Herman ten Klooster en Tymen Grovenstein zijn de nieuwe leden namens de gepensioneerden. Begin augustus riepen wij gepensioneerden op om zich kandidaat te stellen voor deze vacatures. Ook werkgevers- en werknemersorganisaties konden kandidaten voordragen. Er waren 2 kandidaten die in aanmerking kwamen voor de kieslijst. Daarom zijn er geen verkiezingen nodig.

Hans Beekhuis en Ger Hawinkels (voormalig VO-leden namens de pensioengerechtigden) zijn tot en met 31 december 2022 toehoorder.

Namens de werkgevers

Arthur Pastor is het nieuwe lid van het VO namens de werkgevers. Hij is voorgedragen door de werkgeversorganisaties HVI en Jachtbouw. De openstaande vacature is voor een lid namens de werkgevers voor de branches glas en verf.

Alle leden zijn benoemd voor een periode van 4 jaar.

Felicitaties van het bestuur

Het bestuur feliciteert de nieuwe leden met hun benoeming in het VO. Het bestuur gaat voortvarend aan de slag met de invulling van de laatste vacature.