Nieuws

Pensioengerechtigde in het verantwoordingsorgaan: stelt u zich kandidaat?

Per 15 oktober 2022 ontstaan er twee vacatures namens de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan (VO) van BPFV. BPFV is het pensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf. Sinds 1 april 2022 zijn ook deelnemers van het pensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ) aangesloten bij BPFV. Als u pensioen ontvangt van BPFV, kunt u zich voor één van deze functies kandidaat stellen.

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden. Zij vertegenwoordigen alle betrokkenen van BPFV: werkgevers, deelnemers en pensioengerechtigden. Het verantwoordingsorgaan volgt het bestuur kritisch en geeft daarbij gevraagd en ongevraagd advies. Het verantwoordingsorgaan heeft de volgende taken en bevoegdheden:

  • Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingorgaan.
  • Het verantwoordingsorgaan oordeelt onder meer over het gevoerde beleid en de beleidskeuzes van de toekomst.
  • Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan over belangrijke ontwikkelingen.
  • Het verantwoordingsorgaan heeft adviesrecht, bijvoorbeeld over de invulling van de raad van toezicht, het beloningsbeleid, het communicatiebeleid en bij een fusie.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Iedereen van 18 jaar en ouder die pensioen ontvangt van BPFV en voldoet aan het functieprofiel kan zich kandidaat stellen voor een van de twee functies. Pensioengerechtigden ontvangen hierover een persoonlijk bericht. Alleen pensioengerechtigden die een wezenpensioen ontvangen kunnen zich niet kandidaat stellen.

U vindt het functieprofiel op de documentenpagina van deze website. U vindt daar ook het kandidaatstellingsformulier en handtekeningenformulier.

Wilt u zich kandidaat stellen? Lever dan de volgende documenten aan:

  • Kandidaatstellingsformulier;
  • CV;
  • Representatieve portretfoto (in hoge resolutie, 300 dpi);
  • Motivatiebrief voor de kiescommissie;
  • Korte verkiezingstekst om pensioengerechtigden te overtuigen op u te stemmen (max. 160 woorden);
  • 25 handtekeningen van andere pensioengerechtigden van BPFV die uw kandidaatstelling steunen. Gebruik hiervoor het handtekeningenformulier.

Ook werknemers- en werkgeversorganisaties in onze branches mogen kandidaten voordragen. Als u lid bent van een vakbond en de vakbond draagt u voor, dan hoeft u geen handtekeningen te verzamelen.

Stuur de documenten naar het bestuursbureau van BPFV, via bestuursbureau@bpfv.nl of Bestuursbureau BPFV, Molenstraat 7, 5305 CG Zuilichem. Wij ontvangen uw kandidaatstelling graag uiterlijk zondag 21 augustus 2022.

Hoe gaat het verder?

De verkiezingscommissie bekijkt of u aan het profiel voldoet. Als dat zo is, komt u op de kandidatenlijst te staan. Zodra de kandidatenlijst definitief is, hoort u of u op de lijst staat. De kans bestaat dat de verkiezingscommissie u uitnodigt voor een gesprek en dat dit gesprek digitaal plaats zal vinden. In dat geval neemt het bestuursbureau hierover contact met u op.

Als er meer dan twee kandidaten zijn, organiseert het fonds verkiezingen. Pensioengerechtigden kunnen dan hun stem uitbrengen. De verkiezingsperiode loopt van dinsdag 13 september t/m dinsdag 4 oktober.

Wilt u stemmen? Geef uw e-mailadres door

Eventuele verkiezingen vinden volledig digitaal plaats. Dat betekent dat we de uitnodiging om te stemmen alleen via e-mail sturen. Bent u pensioengerechtigd en wilt u stemmen, maar is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Geef uw e-mailadres uiterlijk woensdag 24 augustus 2022 aan ons door. Dat doet u door in te loggen op deze website. U logt in met uw DigiD. Bij het inloggen, wordt automatisch naar uw e-mailadres gevraagd. Ook als u niet zeker weet of uw e-mailadres bij ons bekend is kunt u inloggen om dat te controleren.

Hebt u vragen?

Voor meer informatie of met vragen over deze functie kunt u contact opnemen met het bestuursbureau van BPFV. Het bestuursbureau is bereikbaar via bestuursbureau@bpfv.nl of 0418 – 677 129.