Nieuws

Waardeoverdracht weer mogelijk

Onze beleidsdekkingsgraad is sinds lange tijd hoger dan 100%. Waardeoverdracht is weer mogelijk.

Wat is waardeoverdracht?

Als u in een andere branche gaat werken, gaat u waarschijnlijk bij een ander pensioenfonds (of een verzekeraar) pensioen opbouwen. U kunt uw pensioen van BPFV dan meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. U vraagt waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenfonds.

Andersom kan natuurlijk ook. Als u bij ons pensioen gaat opbouwen, kunt u het pensioen dat u eerder opbouwde naar ons meenemen. Dan staat uw pensioen dus op één plek. Wel zo makkelijk.

Alleen bij beleidsdekkingsgraad vanaf 100%

Maar waardeoverdracht kan niet altijd. Pensioenfondsen mogen uw pensioen namelijk alleen overdragen als de beleidsdekkingsgraad van het oude én het nieuwe pensioenfonds minimaal 100% is. De beleidsdekkingsgraad van BPFV was lang lager dan 100%. Daarom konden wij uw pensioen niet overdragen.

Uw aanvraag in behandeling

Hebt u eerder gevraagd om waardeoverdracht? Dan nemen wij dat nu in behandeling. U ontvangt hierover een bericht.

Dat wil niet zeggen dat de waardeoverdracht gelijk rond is. Want ook de beleidsdekkingsgraad van het andere pensioenfonds moet dus minimaal 100% zijn. Anders kan de waardeoverdracht nog niet doorgaan. Pas als de beleidsdekkingsgraad van beide pensioenfondsen hoger dan 100% is, gaat de waardeoverdracht door.

Goed om te weten: als u waardeoverdracht hebt aangevraagd, hoeft u verder niets te doen. U krijgt vanzelf bericht. Van BPFV, of van het andere pensioenfonds.

Meer informatie

Lees meer over waardeoverdracht als u net bij BPFV pensioen opbouwt. Hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.