Nieuws

De resultaten van het pensioenonderzoek zijn bekend

In april deden bijna 1.550 (oud-)deelnemers en gepensioneerden van BPFV mee aan het pensioenonderzoek. Onderzoeksbureau Ipsos heeft de antwoorden daarna geanalyseerd. De belangrijkste resultaten leest u hier.

In het onderzoek vroegen we hoe we het pensioenvermogen volgens u het beste kunnen beheren en beleggen. Ook vroegen we of de risico’s met alle deelnemers gedeeld moeten worden of niet. Met de komst van een nieuw pensioenstelsel moeten namelijk belangrijke keuzes gemaakt worden. De uitkomsten van het onderzoek helpen ons hierbij. Goed om te weten: een hoger risico leidt naar verwachting tot een hogere uitkomst.

De belangrijkste resultaten

  • Ongeveer de helft van de deelnemers aan het onderzoek vindt dat er niet teveel en niet te weinig risico genomen mag worden met het beleggen van het pensioengeld. Zij vulden ‘neutraal’ in. Jonge deelnemers en oud-deelnemers willen iets meer risico nemen. Gepensioneerden juist minder.
  • (Oud-)deelnemers met een hoger inkomen willen meer risico nemen dan (oud-)deelnemers met een lager inkomen. Bij de gepensioneerden is de keuze voor meer of minder risico niet zo duidelijk te koppelen aan de hoogte van het inkomen.
  • (Oud-)deelnemers kunnen een tegenvallend pensioen makkelijker opvangen dan gepensioneerden.
  • De helft van de (oud-)deelnemers en gepensioneerden vindt dat we zelf mogen bepalen waarin we beleggen en hoeveel risico we daarbij nemen, als dat ervoor zorgt er minder kans is op een verlaging van het pensioen.

Hoe gaat het nu verder?

De sociale partners (werkgevers en vakbonden) en het bestuur gebruiken de resultaten bij de verdere inrichting van de solidaire pensioenregeling. De resultaten van het onderzoek zijn daarbij heel nuttig.

We verwachten dat de sociale partners afspraken maken over de nieuwe pensioenregeling. Als ze daarmee klaar zijn, bekijkt het fonds of deze ook uit te voeren is.