Nieuws

Hoorrecht voor gepensioneerden en slapers

Er geldt een wettelijk hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden en voor verenigingen van voormalige deelnemers van pensioenfondsen. 

Deze verenigingen krijgen de mogelijkheid om aan sociale partners een oordeel te geven over het voorstel hoe de huidige pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regels.

Nieuwe pensioenregeling per 1 juli 2026

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen ingegaan. Dat betekent dat er nieuwe regels gelden voor pensioen. BPF Vlakglas wil op 1 juli 2026 overstappen op deze nieuwe regels voor pensioen. Sociale partners (werkgeversorganisaties en vakbonden) spreken af hoe deze overstap plaatsvindt. Deze afspraken leggen ze vast in een ‘transitieplan’. De nieuwe regeling zal niet alleen op het pensioen van de actieve medewerkers invloed hebben, maar ook op dat van de gepensioneerden en oud-deelnemers van ons fonds. Omdat gepensioneerden en oud-deelnemers geen rechtstreekse betrokkenheid hebben bij de besluitvorming, mogen verenigingen van gepensioneerden en oud-deelnemers gebruik maken van een wettelijk hoorrecht.

Transitieplan

Op dit moment heeft BPF Vlakglas nog geen concept-transitieplan. Zodra dat er wel is, vindt u het hier op de website. U vindt hier dan ook meer informatie over hoe verenigingen hun oordeel kunnen overbrengen aan sociale partners.

Voorwaarden om gebruik te maken van het hoorrecht

Verenigingen die gebruik willen maken van het hoorrecht, moeten aan bepaalde eisen voldoen:

  • Het moeten verenigingen zijn met een volledige rechtsbevoegdheid.
  • In hun statuten moet staan dat zij de belangen van gepensioneerden en/of voormalige deelnemers behartigen.
  • Zij moeten minimaal 1.000 gepensioneerden of oud-deelnemers vertegenwoordigen, of 10% van alle gepensioneerden of oud-deelnemers van het pensioenfonds.

Ons fonds heeft op dit moment geen vereniging van gepensioneerden of een vereniging van oud-deelnemers, die voldoet aan de voorwaarden. Daarom roepen wij nu alle gepensioneerden en oud-deelnemers op zo’n vereniging op te richten. Het oprichten van een vereniging gaat niet van de ene op de andere dag. Wacht dus niet te lang!

Meld u vóór 1 februari 2024 aan

Verenigingen van gepensioneerden en verenigingen van oud-deelnemers kunnen zich aanmelden bij: bestuursbureau@bpfv.nl. Dit kan tot 1 februari 2024.