Nieuws

Oktober: dekkingsgraad daalde naar 117,8%

In oktober daalde onze actuele dekkingsgraad met 1,7%-punt naar 117,8%. De beleidsdekkingsgraad ging met 0,3%-punt omhoog naar 114,5%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat ons pensioenfonds bezit en het kapitaal dat ons pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 105% heeft ons pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die we aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over het te volgen beleid, verhogen of verlagen van de pensioenen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad is een momentopname. De financiële positie van ons pensioenfonds verandert namelijk continu. Dagelijks stijgt en daalt de waarde van aandelen, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Ontwikkelingen in oktober

In oktober steeg de rente. Dat is gunstig, want als de rente stijgt hebben we minder geld in kas nodig om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Ons vermogen nam in september daarentegen iets af. Het effect van de gestegen rente was groot genoeg om de daling van het vermogen op te vangen: onze actuele dekkingsgraad steeg met maar liefst 2,7%-punt.

De stijging van de beleidsdekkingsgraad met 0,5%-punt komt doordat de lagere dekkingsgraad van september 2022 (112,6%) is vervangen door de hogere dekkingsgraad van september 2023 (119,5%) in het 12-maandelijks gemiddelde.  

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van BPFV zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.